Makadam

Kontakta någon av våra krossanläggningar för rådgivning och information kring pris för makadam.

Vad är Makadam?

Makadam är produkter där det finaste materialet frånskilts. Dessa produkter benämns mellan vilka fraktioner huvuddelen av materialet finns representerad. Vanligt förekommande storlekar på makadam är 2/4, 4/8, 8/16, 16/32 och 32/64.

Köp makadam av Svevia

Vad används makadam till?

Makadam kan användas i bärlager, förstärkningslager, dränering, kapillärbrytande skikt men också som slitlager och dekorationslager på gång- och parkeringsytor. Makadam går att få i många färger vilka beror på vilken bergart det är som i sin tur beror på var det är brutet. Makadam kan fås i flera olika storlekar och fraktioner.

Makadam i olika storlekar och fraktioner

 • Makadam 2/4
  Makadam 2/4 är dränerande, kan användas vid halkbekämpning. Är mindre känslig mot frost och tjäle på grund av bristen av finmaterial.

 • Makadam 4/8
  Makadam 4/8 är dränerande, kan användas vid halkbekämpning, grusgångar, husgrunder, garageuppfarter. Är mindre känslig mot frost och tjäle på grund av bristen av finmaterial.

 • Makadam 8/16
  Makadam 8/16 är dränerande. Används exempelvis till platta på mark, dränering och garageinfarter.

 • Makadam 16/32
  Makadam 16/32 är dränerande. Används exempelvis till platta på mark och även till täckdikning.

 • Makadam 32/64
  Makadam 32/64 kallas även Järnvägsmakadam och används till järnvägar, erosionsskydd vid exempelvis brunnar för vattenavrinning.

Några av våra 100 krossanläggningar

Kontakta någon av våra krossanläggningar för att hämta grus, kross och ballastprodukter. Vi har anläggningar i hela landet – från norr till söder.

Hitta våra krossanläggningar

Fler produkter och tjänster inom ballast

Läs mer om vad vi erbjuder inom grus och kross.

Våra krossanläggningar

Svevia har krossanläggningar över hela landet. Här kan du hämta grus och ballast från vårt breda sortiment av krossprodukter. Här nedan hittar du information om sortiment, öppettider och kontaktuppgifter för några av våra största täkter.

Stenmjöl

Stenmjöl är det finaste materialet som tas fram vid krossning. Stenmjöl används vid fogning av marksten och plattor, justeringar, jordförbättring med mera.