Stenmjöl

Stenmjöl är det finaste materialet som tas fram vid krossning. Det benämns 0/2 till 0/8 där beteckningen avser minsta och största kornstorleken i millimeter. Används vid fogning av marksten och plattor. Justeringar, jordförbättring med mera. Kontakta någon av våra krossanläggningar för kostnadsinformation och för att köpa stenmjöl.

Användningsområden för stenmjöl

Stenmjöl är det finaste materialet som bildas vid krossning. Då stenmjöl har en väldigt fin struktur skapar det en hård yta. Stenmjöl kan bland annat användas vid plattsättning, som fyllning runt rör och ledningar och som ett lager ovanpå uppfarter etc. Exempel på vanliga storlekar av stenmjöl är:

Köp stenmjöl av Svevia

Stenmjöl 0/2

De finaste storleken 0-2 stenmjöl används till fogning till plattor. Används även till kringfyllnad för skydd runt rör och ledningar.

Stenmjöl 0/4

Används med fördel till underlag vid marksten och plattsättning, hårdgöring eller justering av gångvägar, planer, körbanor, fotbollsplaner.

Stenmjöl 0/8

Stenmjöl 0/8 används med fördel till underlag vid marksten och plattsättning. Hårdgöring eller justering av gångvägar, planer, körbanor, fotbollsplaner. Kan även användas vid halkbekämpning

Några av våra 100 krossanläggningar

Kontakta någon av våra krossanläggningar för att hämta grus, kross och ballastprodukter. Vi har anläggningar i hela landet – från norr till söder.

Hitta våra krossanläggningar

Fler produkter och tjänster inom ballast

Läs mer om vad vi erbjuder inom grus och kross.

Våra krossanläggningar

Svevia har krossanläggningar över hela landet. Här kan du hämta grus och ballast från vårt breda sortiment av krossprodukter. Här nedan hittar du information om sortiment, öppettider och kontaktuppgifter för några av våra största täkter.

Makadam

Makadam kan användas i bärlager, förstärkningslager, dränering, kappilärbrytande skikt men också som slitlager och dekorationslager på gång- och parkeringsytor. Makadam går att få i många färger vilka beror på vilken bergart det är som i sin tur beror på var det är brutet.