Bergkross

Kontakta någon av våra krossanläggningar för kostnadsinformation och för att köpa bergkross.

Bergkross

Bergkross finns i en mängd olika storlekar och går under många olika namn beroende på användningsområde. Vanlig fraktionsindelning är 0/16, 0/32, 0/65, 0/90 och 0/150. Bergkross kan bland annat användas för underhållsgrusning av vägar, planer och parkeringsplatser. Kontakta någon av våra krossanläggningar för rådgivning och information kring kostnad för bergkross.

Köp bergkross av Svevia

Olika typer av bergkross

Bergkross består av krossat berg vilken är den vanligast förekommande typen av stenmaterial som används vid byggande och anläggningsverksamhet. Gemensamt för dessa produkter är att materialet blir kantiga efter krossning. Detta medverkar till att de blir stabila vid packning. Vi delar in bergkross i tre huvudgrupper: Stenmjöl, samkross och makadam.

Stenmjöl:

Är det finaste materialet som tas fram vid krossning. Det benämns 0/2 till 0/8 där beteckningen avser minsta och största kornstorleken i millimeter.

Läs mer om stenmjöl här

Samkross:

Samkross består av grövre fraktioner där även de minsta fraktionerna finns med. Exempel på vanliga fraktioner är:

 • Samkross 0/16
  Används med fördel för underhållsgrusning av vägar, planer och parkeringsplatser. Fungerar bra som slitlager.

 • Samkross 0/32
  Används som bärlager till bland annat vägar, uppställningsplaner och parkeringsplatser.

 • Samkross 0/63
  Är ett förstärkningslager som används för att göra en stabil grund tillsammans med bärlager och slitlager. Används till vägar, planer och parkeringsplatser etc.

 • Samkross 0/90
  Är ett förstärkningslager som används för att göra en stabil grund tillsammans med bärlager och slitlager. Används till vägar, planer och parkeringsplatser etc.

 • Samkross 0/150
  Är ett förstärkningslager som används till vägar, planer parkeringsplatser.


Makadam:

Makadam är produkter där det finaste materialet frånskilts. Dessa produkter benämns mellan vilka fraktioner huvuddelen av materialet finns representerad. Vanligt förekommande fraktioner är 4/8, 8/11, 8/16 och 11/16.

Läs mer om Makadam här

Några av våra 100 krossanläggningar

Kontakta någon av våra krossanläggningar för att hämta grus, kross och ballastprodukter. Vi har anläggningar i hela landet – från norr till söder.

Hitta våra krossanläggningar

Fler produkter och tjänster inom ballast

Läs mer om vad vi erbjuder inom grus och kross.

Så fungerar en bergtäkt

Årligen används ca 100 miljoner ton stenmaterial för olika typer av byggande i Sverige. Merparten kommer från täkter, resterande från entreprenader där man bryter berg för att göra plan yta, driver tunnlar i berggrunden eller använder återvunnet material. Läs mer om hur det fungerar.

Ett hållbart erbjudande

Svevias ballastverksamhet arbetar för att främja en hållbar utveckling genom att säkerställa ansvarstagande för människor, miljö och ekonomi. Här kan du läsa om hållbarhetsarbetet inom Svevias ballastverksamhet.