Lansjärv

Köp grus vid Lansjärv krossanläggning

Öppettider

Kontakta platschef för dagsaktuellt sortiment och öppettider.

PlatschefGrus i Lansjärv

Vi säljer närproducerad ballast. Och du vet alltid vad du får på flaket. Alla produkter är testade och CE-märkta på lokal nivå. Vi har även möjlighet att ta emot material för återvinning – allt för ett mer hållbart kretslopp.

För prisuppgifter, beställning med leverans och dagsaktuellt sortiment samt gällande regler vid avlämnande
av massor kontakta platschefen.