Köp grus i Skellefteå

Köp grus vid Bergsbyn, Skellefteå.

Besöksadress

Torsgatan 181
931 36, Skellefteå

Öppettider

Måndag – torsdag: 06.30-16.00
Fredagar: 06.30-14.00
Lördag – söndag: Stängt

Platschef

Vågkontor

Fakturafrågor, försäljning privatkunder

Anette Stenlund
010-458 19 89
anette.stenlund@svevia.se

Grus i Skellefteå

Vid Bergsbyn i Skellefteå hittar du Svevias krossanläggning. Här kan du hämta grus, makadam, stenmjöl och annat ballastmaterial anpassat efter dina behov och av högsta kvalitet. Allt vi säljer är närproducerat och du vet alltid vad du får på flaket. Alla produkter är testade och CE-märkta på lokal nivå. Vi har även möjlighet att ta emot material för återvinning – allt för ett mer hållbart kretslopp. Anläggningen är öppen fem dagar i veckan från 06.30 till 16.00 (14.00 fredagar) - kontakta platschefen för ytterligare information om sortiment och hur du gör för att beställa.

För prisuppgifter, beställning med leverans och dagsaktuellt sortiment samt gällande regler vid avlämnande av massor kontakta platschefen.

Önskar du bli informerad innan vi spränger?

För att minska obehaget som kan uppstå vid vibration/luftstöt som kan uppstå vid sprängning erbjuds du möjlighet att få sms och/eller e-post innan planerad sprängning .Vi skickar ut information dagen innan planerad sprängning till boende och andra berörda inom 1 kilometer. Hur mycket sprängningarna märks varierar och det är inte säkert att du kommer att störas av sprängningarna även om du bor eller har verksamhet inom det aktuella området.

Du anmäler dig via mail till ravarugruppen@svevia.se. Ange där adress och mobilnummer om du önskar sms och din e-postadress om du önskar information via e-post. Genom att maila oss dina uppgifter godkänner du att vi lägger till dessa i en kontaktlista och att vi sparar uppgifterna tills dess att du anmäler att du inte längre vill ha utskicken.

Vill du inte längre ha utskicken så meddelar du detta via samma mailadress som ovan.

EPD (Environmental Product Declaration)

En EPD är ett kortfattat tredjepartsverifierat och registrerat dokument med transparent och jämförbar information om produkters miljöprestanda.

EPD Bergsbyn (PDF) Pdf, 1 MB.