Grus och kross i Hässleholm

I Finja strax utanför Hässleholm hittar du Svevias krossanläggning. Här köper du bland annat bergkross och naturgrus, ett naturligt rundat stenmaterial som exempelvis är användbart vid betongtillverkning. Kontakta vår krossanläggning i Hässleholm för mer information om utbud eller för att göra en beställning.

Köp stenmjöl, makadam och bergkross vid Klinga krossanläggning, Växjö

Köp grus i Hässleholm - kontaktuppgifter:

 

Vågkontor/beställning:

0451 - 700 400
finja@svevia.se

Våra ballastprodukter:

 • 0/2 siktad/tvättad
 • 0/2 tvättad
 • 0/2
 • 0/4
 • 2/5
 • 4/8
 • 8/11
 • 11/16
 • 16/22
 • 16/32
 • 0/16
 • 0/32
 • 0/45
 • 0/90

Betonggrus
0/8

Natursten
16/32, 30/90, 8/150, 130/300, 200 / <

Natursingel
8/11, 8/16, 11/16

Ridbanegrus
0/8

Besöksadress:

Skönabäck 9249
281 95 VANKIVA/HÄSSLEHOLM

Viktig information till dig som tidigare kund/leverantör till Bröderna Hall AB

Från och med 1 juli 2019 har verksamheten i  Bröderna Hall AB övergått till Svevia AB. Detta innebär bland annat förändringar gällande fakturahantering. I dokumenten nedan hittar du information om hur du som kund/leverantör påverkas:

Information till dig som kundPDF

Information till dig som leverantörPDF

Här hittar du Svevias krossanläggningar

Vi finns i hela landet

Kontakta någon av våra krossanläggningar för att hämta grus, kross och ballastprodukter. Vi har anläggningar i hela landet – från norr till söder.

Vi finns över hela landet

Via våra fasta och mobila asfaltverk kan vi försörja hela Sverige med asfaltsmassa. Två toppmoderna verk runt Stockholm och ett i Västerbotten bäddar för lägre utsläpp av koldioxid.

Vårt sortiment - Bergkross, naturgrus, sand, morän, fyllnadsmaterial och återvunnen asfalt

Ett brett sortiment

Vid Svevias ballastanläggningar hittar du alla de krossprodukter du behöver för exempelvis vägbyggen, dränering, grundläggning, järnvägskonstruktioner och betong- och asfalttillverkning.

Vi labbar med berget

Vid våra laboratorier testar vi all ballast som lämnar våra krossanläggningar

Runt om i landet har vi egna laboratorier som testar alla krossprodukter som lämnar våra täkter. Vi ger klara besked om de tekniska egenskaperna hos varje produkt.