Grus och kross i Hässleholm

Är du intresserad av grus och kross i Skåne? I Finja strax utanför Hässleholm hittar du Svevias krossanläggning. Här köper du bland annat bergkross och naturgrus, ett naturligt rundat stenmaterial som exempelvis är användbart vid betongtillverkning. Kontakta vår krossanläggning i Hässleholm för mer information om utbud eller för att göra en beställning.

Köp stenmjöl, makadam och bergkross vid Klinga krossanläggning, Växjö

Köp grus i Hässleholm - kontaktuppgifter:


Adress

Svevia AB
Skönabäck 9249
281 95 Vankiva

Vågkontor/beställning

0451 - 700 400
finja@svevia.se

Öppettider

Kontor:
måndag - fredag 06.45 - 16.00

Utlastning:
måndag - fredag 07.00 - 15.50


Våra ballastprodukter, avhämtning eller med frakt

(Med reservation för slutförsäljning)

 • Makadam 2/5, 4/8, 8/11, 8/16, 11/16, 16/22, 16/32
 • Stenmjöl 0/3, 0/5, 0/8, 0/12
 • Bergkross 0/16, 0/90, 0/300
 • Bärlager 0/32, 0/45
 • Sand, tvättad, lek, hopp, puts, mur, kabel, dress
 • Grus, gjut, betong, rör, filter, dränering, rid
 • Sten, singel, natur, morän, block
 • Jord, siktad
 • Fyllning, siktad
 • Tvättad makadam, bergkross, sand, grus, flera sorteringa
 • Kubiserad makadam, bergkross, flera sorteringar
 • Storsäcksleveranser

Hitta till täkten i Hässleholm

Skönabäck 9249
281 95 VANKIVA

Viktig information till dig som tidigare kund/leverantör till Bröderna Hall AB

Från och med 1 juli 2019 har verksamheten i  Bröderna Hall AB övergått till Svevia AB. Detta innebär bland annat förändringar gällande fakturahantering. I dokumenten nedan hittar du information om hur du som kund/leverantör påverkas:

Information till dig som kund

Information till dig som leverantör

Vi finns över hela landet

Via våra fasta och mobila asfaltverk kan vi försörja hela Sverige med asfaltsmassa. Två toppmoderna verk runt Stockholm och ett i Västerbotten bäddar för lägre utsläpp av koldioxid.

Vårt sortiment - Bergkross, naturgrus, sand, morän, fyllnadsmaterial och återvunnen asfalt

Ett brett sortiment

Vid Svevias ballastanläggningar hittar du alla de krossprodukter du behöver för exempelvis vägbyggen, dränering, grundläggning, järnvägskonstruktioner och betong- och asfalttillverkning.

Vi labbar med berget

Vid våra laboratorier testar vi all ballast som lämnar våra krossanläggningar

Runt om i landet har vi egna laboratorier som testar alla krossprodukter som lämnar våra täkter. Vi ger klara besked om de tekniska egenskaperna hos varje produkt.