Gunsmark

Vi säljer närproducerad ballast. Och du vet alltid vad du får på flaket. Alla produkter är testade och CE-märkta på lokal nivå. Vi undersöker också återvunnet material – allt för ett hållbarare kretslopp.

Kontakt:

Rickard Eliasson
Telefon: 072-501 26 96

Sortiment:

För prisuppgifter, beställning med
leverans och dagsaktuellt sortiment
samt gällande regler vid avlämnande
av massor kontakta platschefen.

h="100%" height="250" frameborder="0" style="border:0" allowfullscreen>
Kontakta oss

Hitta till oss

Våra ballastanläggningar

Via Svevia kan du köpa grus och kross direkt från någon av våra täkter. Du hittar oss över hela landet