Köp grus i Karlsborg

Köp grus vid Forsvik krossanläggning, Karlsborg

Besöksadress

Forsvik Linegrinden 1
546 93 Undenäs

Öppettider

Måndag – fredag: 07.00-16.00
För utlastning, kontakta lastmaskinist

Platschef

Försäljning/leverans:
Christian Jacobsson
070-219 14 64
christian.jacobsson@svevia.se

Vågkontor

Eva Borglund
010-458 15 87
eva.borglund@svevia.se

Lastmaskinist
070-330 84 84

Ett urval av våra produkter

För dagsaktuellt sortiment, kontakta platschefen.

Makadam

Makadam kan användas i bärlager, förstärkningslager, dränering, kappilärbrytande skikt men också som slitlager och dekorationslager på gång- och parkeringsytor. Makadam går att få i många färger vilka beror på vilken bergart det är som i sin tur beror på var det är brutet.

Bergkross

Bergkross finns i en mängd olika storlekar och går under många olika namn beroende på användningsområde. Bergrkoss kan bland annat användas för underhållsgrusning av vägar, planer och parkeringsplatser.

Stenmjöl

Stenmjöl är det finaste materialet som tas fram vid krossning. Stenmjöl används vid fogning av marksten och plattor, justeringar, jordförbättring med mera.

Sand

Sand är ett finkornigt material som bland annat finns naturligt i våra rullstensåsar. Sand är ett viktigt material som ibland används då någonting ska byggas, gjutas eller läggas under en annan beläggning.

Grus i karlsborg

Vid Forsvik krossanläggning strax utanför Karlsborg säljer vi närproducerad ballast. Hos oss köper du ballast av högsta kvalitet och du vet alltid vad du får på flaket. Alla produkter är testade och CE-märkta på lokal nivå. Vi kan även undersöka också återvunnet material – allt för ett hållbarare kretslopp. Besök krossanläggningen direkt eller ta kontakt med oss via uppgifterna nedan.

För prisuppgifter, beställning med leverans och dagsaktuellt sortiment samt gällande regler vid avlämnande av massor kontakta platschefen.