Referensprojekt, hamnar

Vi anlägger och underhåller hamnar.

Svevia reparerar och förstärker Kaj i Köping

Svevia reparerar kajen och förstärker de träpålar som kajen vilar på.

Svevia utför erosionsskydd i Uddevalla

Svevia fick uppdraget att utföra ett erosionsskydd och att säkra djupet i hamnen.

Svevia genomförde ombyggnation av hamnen i Ystad

I Ystad har Svevia byggt om hamnen för att bereda plats för den nya generationens allt längre färjor.

Svevia reparerar och förstärker Kaj i Köping

Den tidigare hamnen på Vrångö har påverkats hårt av den marina miljön. Svevia fick därför i uppdrag att rusta upp hamnen.

Vanliga frågor och svar om Svevia

Här hittar du vanliga frågor som ställs till oss på Svevia.

Exploatering Svevia

Vi gör mark- och grundläggningsjobbet när kommunen vill bana väg för nya exploateringsområden – från etablering, ledningsdragning och grundläggning till byggandet av stödmurar, kajer, broar och andra
betongkonstruktioner.