Anläggning dubbelspår Gamla Uppsala

Artikel bild

Fakta

KONTRAKTSSUMMA

Ca 590 miljoner kronor

KUND

Trafikverket

PLATS

Gamla Uppsala

PROJEKTTID

2013 - 2017

2013 påbörjades arbetet med att anlägga dubbelspår längs med Ostkustbanan genom Gamla uppsala. Anläggningsprojektet skedde genom tät bebyggelse och i kulturhistorisk miljö.

Järnvägen mellan Uppsala och Gävle är hårt trafikerad. För att kapaciteten på sträckan har sträckan därför byggts om till dubbelspår. En av de sista sträckorna som återstod var sträckan genom Gamla Uppsala som tidigare var enkelspårig.

Det nya dubbelspåret skulle bli omkring 4 km långt och sträcka sig från Tycho
Hedéns väg i söder till E4 i norr, där det ansluter till dubbelspåret mot Gävle. Svevias anläggningsuppdrag innefattade bland annat terraseringsarbeten, anläggning av fyra stycken järnvägsbroar samt anläggning av en 600 meter lång betongtunnel.

Några av utmaningarna i projektet var att värna om den kulturhistoriska miljön, och att skapa en säker arbetsplats.

- Vi arbetade på höga formställningar. Tunnellväggarna är till exempel tio meter höga. Det kräver ordentliga skyddsräcken för att ingen ska falla ner och skada sig, berättar Mikael Sjölander, skyddsombud.

Projektet i siffror

  • 10 000 kvadratmeter permanent spont

  • 12 000 kvadratmeter tillfälliga sponter nära befintlig bebyggelse och trafik

  • 2, 1 miljoner kg armeringsjärn (tunnel, tråg & stödmur)

  • 22 000 kubikmeter betong (Tunnel tråg & stödmur)