Utbyggnad av VA-nätet på Värmdö

Artikel bild

Fakta

KATEGORI

Vatten och avlopp

KUND

Värmdö kommun

PLATS

Ingarö, Värmdö

PROJEKTTID

Avslutades sommar/höst 2017

Fritidshusområdet på Ingarö i Värmdö bestod från början mestadels av sommarhus. Med åren har det dock kommit att bli ett område med permanentboende området skulle därför få kommunala ledningar för vatten och avlopp.

- Utbyggnaden av vägnätet under de senaste åren gör det möjligt att bo och pendla till och från Ingarö. Det är en så vacker ö, jag förstår verkligen att många väljer att göra sitt sommarhus till permanentboende, säger Carolina Detterfelt, Svevia.

Svevias uppdrag innefattade bland annat:

  • Schaktarbete

  • Läggning av ledningar

  • Återställning av mark

  • Anläggning även en avloppspumpstation

  • Anläggning av två tryckstegringsstationer för dricksvatten

  • Anläggning av dagvattendam