Trångt och trafikerat när Stockholms tvärbana förlängs

Artikel bild

Fakta

UPPDRAG

Att förlänga Tvärbanan från Sickla Udde till Sickla, en sträcka på cirka 700 meter

UTMANING

Att lyckas optimera logistiken och hantera säkerheten i ett område med mycket trafik och svår framkomlighet

KONTRAKTSUMMA

Cirka 200 miljoner kronor

PROJEKTTID

2015 - 2017

Med 700 meter ny spårväg skulle Sickla Udde komma att bli en ny knutpunkt för lokaltrafiken vilket skulle underlätta Stockholms expansion österut. Bygget skedde i en trafikintensiv miljö där det ställdes höga krav på säkerhet och logistik.

Tvärbanan är en 18 kilometer lång snabbspårväg som binder samman Stockholms tunnelbane- och pendelstågtrafik på tvären. Den går från Solna i norr till bostadsområdet Hammarby sjöstad i söder. Svevia hade i uppdrag att förlänga Tvärbanan till Sickla station som skulle bli en ny knutpunkt för Tvärbanan, Saltsjöbanan, busstrafiken i området och på sikt den nya tunnelbanan till Nacka. Svevias uppdrag omfattade bland annat ledningsomläggningar, mark-, grundläggnings- och betongarbeten.

- Vi byggde bland annat om perrongen vid Sickla station, en tunnel/bro, tråg, nya spår och påldäck. Hammarby sjöstad ligger på en gammal sjöbotten. Därför behövde vi slå ner pålar till berget innan vi gjöt en betongplatta ovanpå som spåren kunde läggas på. Annars kan det bli sättningar, säger projektingenjör Hilda Gustafsson.

Höga krav på säkerhet och logistik

Arbetet med Sickla Udde skedde i en trafikintensiv miljö, där trafiken var alldeles inpå knuten och där ytorna för att förvara material var begränsade. Just projektets läge är något som ställde särskilt höga krav på säkerhet och logistik.

- Det var trångt och vi hade många arbetsmaskiner. Det gjorde att vi behövde vara extra alerta. Förutom att det är trångt och ibland var svårt att komma fram så är Sicklakorset akilleshälen. Där ligger enormt mycket ledningar i marken, allt från 50 millimeters rör till rör på 1 600 millimeter. De kan vara av stål, plast eller betong. Det gällde att vi schaktade försiktigt och att vi var noga med att frilägga när vi hittade något, berättar Platschefen Anders Liljeström.

- Det blev också en del hantering av förorenade massor. Vi dokumenterade, tog prover, borrade och schaktade därefter ut massorna. Självklart dokumenterad vi även vart vi körrde materialet.

I projektet deltog även utländska underentreprenörer – något man måste ta hänsyn till i säkerhetsarbetet.

- Det är ingen skillnad. När det gäller säkerheten finns det bara ett läge: Alla ska kunna komma hem från jobbet oskadda. Har vi utländska underentreprenörer inne tar vi fram skyltar på deras språk, till exempel polska eller estniska.