Tunneltvätt Södra Länken

Artikel bild

Fakta

KATEGORI

Tunneltvätt

KUND

Trafikverket

PLATS

Samtliga vägtunnlar
Stockholms län

PROJEKTTID

2005 - 2015

Södra Länken spelar en viktig roll som knutpunkt mellan Essingeleden, Huddingevägen, Nynäsvägen och Värmdöleden. Den stora trafikmängden som dagligen färdas i tunnlarna smutsar ner och river upp partiklar från vägbanan.

Utan regelbunden tvätt kan mängden partiklar hamna på en hälsofarlig nivå. Vägverket genomför därför regelbundna mätningar i Södra Länkens tunnlar.

- Dubbdäck är den värsta boven när det gäller att riva upp dammpartiklar och vinterhalvåret blir därför tvättprogrammet lite mer omfattande, säger Robert Pettersson platschef på Svevia.

Partiklarna kan också äventyra trafiksäkerheten. De kan orsaka siktproblem och dessutom påverka funktionalitet och livslängd på den avancerade tekniska utrustningen i tunnlarna.

Tunnlarna stängs av

Inte mindre än 26 gånger per år stängs tunnlarna av för tvätt — ett tunnelrör i taget. Trafikanterna får information om detta via ordinarie informationstavlor. Likaså stängs på- och avfarterna med bommar.

- Vi stänger av tunnlarna mellan klockan 22.00 till 05.00. Innan avstängningen kontrolleras att inga trafikanter finns kvar i tunnlarna, berättar Robert Pettersson.

Efter avstängningen släpps endast förhandsanmälda personer in och dessa måste visa upp en speciell ID-handling som verifieras med hjälp av en handskanner.

Ständig utveckling av metoder

Just konstverken i Södra Länken är ett kapitel för sig, åtta av- och påfarter har försetts med konstnärlig gestaltning för att trafikanterna ska veta i vilken del av tunneln de befinner sig.

Verksamheten utvecklas ständigt för att hitta lite smartare sätt att tvätta tunnlarna. Just nu pågår försök att hitta ett sätt som håller trafikskyltarna rena längre.

Samtliga tunnlar i Stockholm

I slutet av juni fick Svevia det glädjande beskedet att uppdraget att tvätta Södra Länkens tunnlar kommer att förlängas till sista december 2015. I det nya kontraktet ingår inte bara tunnlarna i Södra Länken utan Vägverkets samtliga tunnlar i Stockholms län.

- Vi är förstås väldigt glada över att vara den entreprenör som drog det längsta strået i Vägverkets upphandling. Under de fem år vi har haft uppdraget på Södra Länken har vi byggt upp ett rutinerat team som kan dessa tunnlar utan och innan. Det är kul att vi får möjlighet att utveckla verksamheten ytterligare.

Svevias maskinpark:

  • Supersug: Våtdammsuger körbanan och vägren

  • Tekniktvättsbil (lågt tryck och stora vattenmängder): Tvättar främst utrustning som är projicerad mot trafikriktningen (skyltar, nödutgångar konstverk och bommar)

  • Barriärtvättsbil (hög- och lågtryckstvätt): Rengör väggarnas barriärelement inklusive nödbelysning och hjälptryckknappar

  • Växelflak (lågtryckstvätt på lastväxelflak): Tvättar sprutbetongen som täcker väggar och delar av taket

Om tunneltvätt Södra länken

  • Asfaltsytor: 170 000 kvm

  • Barriärer: 60 000 kvm

  • Innertak: 170 000 kvm

  • Väggar: 155 000 kvm

  • Murar in- och utfarter: 5 000 kvm

  • Rengjord yta totalt: 555 000 kvm