Svevia förberedde för nytt bostadsområde i Skogås

Artikel bild

Fakta

KATEGORI

Vatten och avlopp

KUND

Huddinge kommun

PLATS

Västra Länna, Skogås

PROJEKTTID

2014 - 2016

Svevia genomförde det förberedande arbetet och lade grunden för ett nytt bostadsområdet i Huddinge. Uppdraget omfattade lokalgator, vatten och avlopp och ledningar för el - , tele och belysning , anläggning för dagvatten samt lekplatser .

Förutom att anlägga ledningar för vatten och avlopp i det nyplanerade området så uppdaterades även de befintliga ledningarna i närområdet. Befintliga vägar i området breddades och nya lokalgator byggdes. Totalt handlade det om cirka fyra kilometer väg som också belagdes med asfalt.

- I anslutning till dammarna anlade vi bryggor, vindskydd, pergola och bänkar så det blir ett mysigt och trivsamt parkområde. Vi utförde också plantering en av träd, buskar och blommor, säger Henrik Åslund, Svevia.

Arbetet i Västra Länna skedde i tät bebyggelse med boende alldeles inpå knuten. En stor utmaning var därför att utföra arbetet med så liten påverkan som möjligt för de närboende.

Vid arbetet utförde man så kallad Microtunneling, en metod som innebär att man borrar en cirka 150 meter lång tunnel in i berget för dragning av ledningar.

- Det underlättar mycket att gå under backen istället för att losshålla och att fälla träd, berättar Gomeri Lelo, arbetsledare, Svevia.