Drift och underhåll av vatten och avlopp i Danderyds kommun

Artikel bild

Fakta

KATEGORI

Vatten och avlopp

KUND

Danderyd, Stockholm

KONTRAKTSUMMA

10 miljoner kronor / år

PROJEKTTID

2009 - 2016

Svevia underhöll Danderyds kommuns VA-anläggningar. Detta omfattade tillsyn, skötsel och felavhjälpande underhåll av kommunens ledningsnät, tryckstegrings- och avloppspumpstationer. Verksamheten bedrevs främst i allmän mark men inkluderade även ledningar i enskild mark, med eller utan servitut eller ledningsrättsavtal.

Uppdraget påbörjades 2009 och sträckte sig fram till 2016.