Sju miljoner ton berg blir ballast vid Klinga bergtäkt

Vid Klinga, strax utanför Norrköping hittar du en av Svevias många bergtäkter. En täkt är ett område där berg får brytas eller morän och grusmaterial får grävas fram. Svevia har ett 80-tal täkter runt om i landet.

Fakta

KATEGORI

Ballast/
asfalttillverkning

PLATS

Klinga bergtäkt

TILLVERKNINGSKAPACITET ASFALTVERK

Ca. 150 ton asfalt
i timmen

För att kunna bygga infrastruktur behöver varje byggnad, väg eller järnväg en stabil grund. Sten behövs även för att tillverka asfalt och betong. Att producera ballastmaterial med hög kvalitet och rätt egenskaper är en komplicerad process som sker i flera steg.

Vid Klinga, strax utanför Norrköping hittar du en av Svevias många bergtäkter. En täkt är ett område där berg får brytas eller morän och grusmaterial får grävas fram. Svevia har ett 80-tal täkter runt om i landet. Tillståndet från Länsstyrelsen i Klinga omfattar uttag av sju miljoner ton berg. Något som kommer väl till pass i den expansiva regionen.

I brytområdet råder det alltid full aktivitet. Steget från råberg till singel- och stenmjöl sker genom en rad olika steg. Mattias Ståhl, arbetschef berättar hur det går till:

– Först täcker vi av berget, borrar och spränger. Efter sprängningen matas berget i en kross med hjälp av en grävmaskin. Sedan bärs materialet iväg med en hjullastare till en konkross. Här krossas stenen för att få fram den fraktion vi vill ha, exempelvis 0/16- och 0/32-sten, som används som väggrus eller till bärlager i vägar.

– Den färdiga produkten är närproducerad och noggrant testad och CE-märkt. Vi är även stolta över att våra krossar drivs med el och inte med diesel som de gjorde tidigare, ett led i ett medvetet hållbarhetsarbete som präglar oss här på täkten och hela Svevia, berättar Mattias.

Arbetet i täkten är intensivt och allra mest intensivt under asfaltsäsongen. Men även under övriga perioder på året är arbetet i full gång.

– Ostlänken som ska snabba på tågresorna mellan Stockholm och Linköping bidrar till att det sker många ombyggnader och byggen i och omkring Norrköping just nu. Vi har haft mycket att göra och framtiden ser fortsatt ljus ut, säger han.

Svevias asfaltverk och bergtäkt i Klinga, strax utanför Norrköping

Asfaltverk på plats

För att undvika onödiga och dyra transporter finns ett asfaltverk på plats i täkten.

– Man behöver inte köra långt med ett lass sten för att transporten ska bli dyrare än själva stenen, säger Jesper Bergman platschef på Svevia.

Asfaltverket drivs med bioolja och grön el.

– Det som drar mest energi är själva uppvärmningen av stenen vid tillverkning av asfalt. Genom att elda med bioolja får vi en asfaltprodukt som är miljöanpassad, konstaterar Jesper.

Vid verket kan vi tillverka 150 ton asfalt i timmen.

– Under asfaltsäsongen, alltså när tjälen gått ur jorden, produceras mellan 70 000 och 100 000 ton asfalt på ett år. Och kapaciteten behövs för Östergötland är en stor marknad, säger Jesper.

Någonting som är ovanligt med Klinga bergtäkt är att här samsas olika kvaliteter på sten.

– Det innebär att vi kan utvinna den finaste och hårdaste kvaliteten i Klinga. Den kvalitet som behövs för att producera asfalt för exempelvis motorvägar och rondeller där slitaget på beläggningen är hårt. Eftersom vi i Sverige i många fall använder dubbdäck under vintern behöver livligt trafikerade vägar klara tuffare tag.