Tillsammans för ett hållbart resande på Mälarbanan

Artikel bild

Fakta

ORT

Solna, Sundbyberg, Stockholm & Järfälla

KOSTNAD

Uppskattad till 600 - 700 miljoner kronor

PROJEKTÅR

2019 - 2024,
option 2025 - 2026

ENTREPRENADFORM

Utförande­entreprenad

BESTÄLLARE

Trafikverket


TYP AV PROJEKT

Lednings­omläggningar, Samverkan hög nivå

Med fler tåg och tätare avgångar vill Trafikverket undvika trängsel och förseningar, bland annat längs Mälarbanan. Längs sträckan Huvudsta – Spånga i Stockholm fick Svevia under 2019 uppgiften att påbörja ledningsomläggningar, med allt vad det innebär. Ett omfattade och utmanande arbete, som pågår i totalt fyra kommuner.

Upprustning och modernisering står på agendan när Trafikverket storsatsar på att bygga ut Sveriges nya järnväg. Mellan 2012 och 2032 sker utbyggnad av den närmare 20 kilometer långa järnvägen mellan Tomteboda och Kallhäll, i nordvästra Stockholm. Två spår ska bli fyra, på en av Sveriges mest trafikerade sträckor. Förändringen ökar kapaciteten och underlättar förhoppningsvis livet för resenärer som framöver väljer att åka tåg.

Krävande men kul

Utbyggnaden av Mälarbanan är förutom att vara ett av Sveriges största infrastrukturprojekt också ett mycket intressant projekt för Svevia. På våren 2019 ingick Svevia ett samverkansavtal med Trafikverket, med ansvar för omfattande omläggningar av ledningar och därtill medföljande åtgärder samt för nyanläggning av vägar, gång- och cykelbanor i anslutning till projektet. För att järnvägsområdet ska kunna breddas måste helt enkelt ledningar och övrig infrastruktur flyttas eller på annat sätt åtgärdas. Inget man gör i en handvändning.

Marie Hansson, Svevias projektchef, menar att projektet är en stor men rolig utmaning för Svevia.

- Arbetet ställer höga krav på oss. Ledningar som ligger djupt ner i marken, spont som ska sättas för att vi ska kunna schakta och kanalisation som också ska läggas om. Det är rätt många ledningar som krävs för funktion av vatten och avlopp, fjärrvärme och fjärrkyla, elektricitet, gas, opto, telekommunikation, trafiksignaler och belysning, ler Marie.

Central byggnation

Omläggningen av ledningarna orsakar i sin tur stor påverkan på trafikslag och omgivande miljö, något Svevia också ansvarar för att återställa. Logistiken under projekttiden är komplicerad, då de omfattande arbetena pågår samtidigt som städerna ska fungera. Fyra olika kommuner involveras i ledningsomläggningarna. Järfälla, Stockholm, Sundbyberg och Solna. På sträckan mellan Huvudsta och Duvbo, ska järnvägen förläggas i tunnel under mark och måste därför dessutom sänkas från befintlig marknivå. Den som känner till Stockholm vet att just den aktuella sträckan går rakt igenom centrala Sundbyberg, en pulserande stadsdel, där livet ska påverkas så lite som möjligt av Svevias arbete.

- Att jobba i innerstadsmiljö handlar om problemlösning på hög nivå. Här ska boende, bussar uteserveringar och cyklister leva livet som vanligt, samtidigt som stora komplexa arbeten utförs under marken. Vi gör allt för att störa så lite som möjligt och har byggt ledningsbryggor och många specialkonstruktioner för att få allt att flyta, säger Marie.

Kreativitet och kompetens

Och speciallösningar tillhör minst sagt det här projektets vardag. Med hjälp av noggrann projektering, riskanalyser och arbetsberedningar påbörjas alltid planeringen långt innan momenten ska utföras. Men trots gedigna förberedelser inträffar ibland oförutsedda saker vid schaktarbeten, spontning och inte minst vid sprängning. Skred kan förekomma och det kan regna så mycket att hela schakt fylls av lera och pumpar hyrs in.

Inte sällan stöter man på ledningar som inte borde vara där eller brunnar som överraskande nog varit flera meter stora under markytan. Gamla ledningar med dimensioner som inte längre finns på marknaden kopplas till nytt med hjälp av fantasi, kreativitet och kompetens. Marie menar att arbetet ofta bygger på minutiös planering och detaljkunskap om varje moment.

- Vi kan inte kontrollera allt men inget får lämnas åt slumpen. Vid ingrepp under tågspåren måste vi anpassa oss till planerade tågstopp, bestämda långt i förväg. Några gånger per år stängs tågtrafiken av och de veckorna jobbar vi bokstavligen dygnet runt. Vi schaktar och under järnvägsbanken läggs både skyddande stålrör för vatten, spilledningar och kanalisation. Allt ska snabbt på plats och så packar vi och fyller igen. Det kräver verkligen precision och timing av alla inblandade, säger Marie.

Samverkan gör oss bättre. Och bättre.

Ett så stort projekt, med höga krav på samordning och många olika hänsyn att ta, kräver såklart ett stort antal inblandade. Här jobbar utförarna i tät samverkan, för projektets bästa. Beställaren Trafikverket, konsultföretaget Norconsult som står för projekteringen och Svevia bollar ständigt olika lösningar tillsammans. Man delar kunskap och erfarenheter genom projektets olika faser från projektering till planering och produktion. Under de tre år samarbetet pågått har många processer varit igång samtidigt. Vissa delar har projekterats, andra är under byggstart samtidigt som en annan byggdel avslutas. Att jobba med full transparens har verkligen gjort arbetet både bättre och lättare, menar Marie.

- Projektet består av cirka 25 olika byggdelar, som genomförs i fyra olika kommuner. Varje del drivs som ett eget projekt, med egna bygghandlingar och kontrollprogram. Vi jobbar stenhårt med erfarenhetsåterföring och utvärderar tillsammans hur vi kan jobba smartare eller mer kostnadseffektivt. I februari 2022 har vi färdigställt åtta byggdelar och vi blir helt enkelt bättre och bättre för varje del, vilket är en unik fördel, säger Marie.

Trafikverkets kontraktsansvarige, Andreas Hägg, instämmer i vinsterna med samverkan och lyfter dessutom vikten av Svevias bredd som entreprenör.

- Samverkan är rätt väg att gå i den här typen av projekt. Vi lär oss av varandra och blir bättre tillsammans under resans gång. Fördelen med Svevia är att deras breda erbjudande täcker det mesta som vi arbetar med. Svevia hjälper oss att kontinuerligt bli bättre och kompetensen för de utmaningar vi har finns hos en och samma leverantör, vilket underlättar för oss, säger Andreas.