Grovplanerings-entreprenad, Västra Roslags-Näsby

Artikel bild

Fakta

BESTÄLLAE

Täby kommun

ENTREPRENADFORM

Utförandeentreprenad

ENTREPRENADSUMMA

132 MSEK

FÄRDIGSTÄLLD

Juni 2020

Området Västra Roslags-Näsby är ett exploateringsområde i Täby kommun. Inför byggnation av bostäder i området har Svevia byggt ut den kommunala exploateringen med gator, VA och kanalisation m.m.

Området indelades i fyra etapper, med olika start och avslutstider att förhålla sig till.
Entreprenörens etappvisa utbyggnation har varit beroende av samordning med tredje man, sidoentreprenader samt pågående drift eller verksamhet inom och invid arbetsområdet.

Objektet är beläget väster om Roslags-Näsby tågstation, Täby kommun, och begränsas av Enhagsvägen/Centralvägen i norr, Roslagsbanan i öster, G:a Norrtäljevägen i väster och Smedjevägen/Stationsvägen i söder.

Omfattning

  • Bergschakt

  • Jordschakt

  • Skelettjordar

  • VA-förläggning

  • Kanalisationer

  • Bergborrning

  • Vägöverbyggnad

  • Beläggning

Referens:

Erik Lind
Projektledare Roslags-Näsby

076-643 99 18
erik.lind@taby.se

Projektorganisation:

Markus Berggren
Projektchef Svevia

070-662 63 53
markus.berggren@svevia.se

Hilda Gustafsson
Platschef Svevia

070-393 45 66
hilda.gustafsson@svevia.se

Patrik Karlsson
Arbetsledare Svevia

070-353 45 51
patrik.karlsson@svevia.se