Svevia lägger asfalt i
Västerås med omnejd

Svevia lägger asfalt i Västerås

Fakta

KATEGORI

Asfaltering

PLATS

Västerås med omnejd

Från garageuppfarten
till Vallbyleden

Västerås stad har valt Svevia att utföra beläggningsarbete för löpande underhåll och nya asfaltsytor. Kommunen arbetar framsynt med sitt underhåll av vägar och har inför varje säsong en färdig plan för vilka arbeten som ska prioriteras.

– Under säsongen 2022 utförde Svevia beläggningsarbeten på flera av de stora lederna i kommunen, som till exempelvis Cityringen, Vallbyleden och vägen ut till Gäddeholm, men även på ett flertal gång- och cykelvägar, säger Andreas Kristiansson, arbetschef på Svevia.

Men det är inte bara stat och kommun som beställer asfaltsarbeten av Svevia. Även företag, vägsamfälligheter och privatpersoner har behov av asfaltering. Särskilt under våren, då tjälen går ur jorden och snön har smält och avslöjar vad vinterhalvåret ställt till med.

– Det vanligaste är sprickor och andra tjälskador, men även djupa hål konstaterar Andreas Kristiansson.

Inget jobb är för stort och inget är för litet

Det finns många olika typer av asfalt.

– Våra kunder behöver inte veta vilken typ av asfalt som passar för deras projekt. Det hjälper vi till med, påpekar Andreas.

Det finns hundratals recept på asfalt och alla har de sitt eget användningsområde.

– Det viktigaste är att du har lite koll på vad du behöver göra. Är det en helt ny beläggning krävs underarbete, ofta i form av utschaktning - eller grävning, som det kallas i folkmun. Sedan ska det läggas på ett lager grus och först efter det är det dags att lägga ut själva asfaltsmassan.

Det kan också handla om en redan befintlig asfaltsbeläggning som behöver ett nytt lager.

– Det kallar vi i branschen för toppning, förtydligar Andreas.

Vad kostar det?

– Som vanligt beror det naturligtvis på hur stor yta det är frågan om, fortsätter Andreas. Ju större yta desto lägre kvadratmeterpris. För en garageuppfart mindre än 50 kvadratmeter ligger priset på mellan 250 och 650 kronor per kvadratmeter beroende på behovet av för- och underarbete. För en parkering modell större landar det på mellan 200 och 500 kronor per kvadratmeter.

Sedan tillkommer en kostnad för etablering av maskiner i området där Svevia ska asfaltera.

– Ett tips säger Andreas, är att gå ihop om beställningen – några grannar eller företag – så kan man dela på etableringskostnaden.