Sanering av före detta deponi i Uppsala 2023 & 2024

Svevia sanering en före detta deponi i Uppsala under 2023 & 2024

Fakta

FÖRORENINGAR

Metaller

BESTÄLLARE

Uppsala kommun utvecklings­-fastigheter AB

ENTREPRENADFORM

Utförandeentreprenad

MÄNGDER

Totalt 30 000 ton varav 2000 ton FA och 5000 ton som återanvänds i projektet

KONTRAKTSSUMMA

26 miljoner

TIDPLAN

Marksaneringen beräknas vara färdig till februari 2024

Marksanering av Librobäck utförs på uppdrag av Uppsala kommun utvecklingsfastigheter AB. Från omkring 1940-talet fram till år 2001 bedrevs sågverksamhet och trävaruhandel inom fastigheten.

Svevia utför en saneringsentreprenad av området innanför spontningen till ett djup av cirka fyra meter. Vi kommer schakta ur alla schaktmassor som är innanför spontningen och placerar dem på hög inom området (cirka 15 000 m3) där analyser tas och klassificering sker av massorna. Överblivna schaktmassor kommer bland annat köras till vår efterbehandlingsanläggning utanför Uppsala (Grän) för behandling av föroreningarna.

I projektet har kunden hittat möjlig avsättning för cirka 5000 ton av schaktmassorna som kommer återanvändas i senare delar av projektet, detta tycker vi på Svevia är väldigt bra då vi eftersträvar ett cirkulärt arbete i alla våra projekt.

Efter utfört uppdrag kommer det byggas ett bostadshus med lägenheter.

En styrka i projektet är att vi arbetar tillsammans med Svevias grundläggningsverksamhet, som utför spontningsarbetet.

Projektorganisation

Platschef:
Martin Asp

Arbetsledare:
Pär Lindsmyr