Sanering av kisaska, Nyheden, Krokom

Artikel bild

Fakta

KATEGORI

Marksanering, industrisanering

BESTÄLLARE

Krokoms kommun

FÖRORENING

Arsenik, bly, koppar, zink

PROJEKTET FÄRDIGSTÄLLT

2016

I Nyheden, några kilometer från saneringsområdet, har det mellan år 1905 och 1970-talet bedrivits en sulfidmassafabrik. En restprodukt från sulfidmassatillverkning är kisaska. Kisaska innehåller bland annat höga halter tungmetaller. Vanligt under 1900-talet var att kisaska användes som utfyllnadsmaterial i marker runt fabrikerna.

Det nu sanerande området i Nyheden var just ett sådant område där kisaska använts som fyllnadsmaterial under mitten av 1900-talet då den före detta idrottsanläggningen gjordes om till parkeringsplatser.

Saneringsarbetet innebar uppschaktning av kisaskan som låg som ett tunt lager på olika nivåer i marken. Den förorenade jorden transporterades bort till deponi och grusplanen fylldes med grus och återställdes. Saneringen skedde precis intill en gymnasieskola vilket ställde höga krav på säkerhet och planering.