Schaktsanering av fd impregneringsplats i Räppe, Växjö år 2023-2024

Artikel bild

Fakta

BESTÄLLARE

Trafikverket

MÄNGDER

33 000 ton IFA (icke farligt avfall)

ENTREPRENADFORM

Utförandeentreprenad

FÄRDIGT

Maj 2024

KONTRAKTSSUMMA

21 miljoner

FÖRORENING

Tungmetaller

På uppdrag av Trafikverket utförs en schaktsanering av en fd impregneringsplats i Räppe, Växjö.

På denna plats impregnerades stolpar och slipers på 40-talet. Området saneras på tungmetaller och i samarbete med miljökonsulter tas analyser på schaktmassorna. Vi beräknar schakta bort ca 33 000 ton förorenade massor främst med arsenik i.

Saneringen utförs delvis intill en småbåtshamn. För att förhindra att vatten trycker in schakten från hamnen, behövde en fördämning in till hamnen byggas och därefter tömdes hamnen på allt vatten. De fiskar, kräftor mm som blev kvar i den torrlagda hamnen fick räddas.

Under tiden hamnen stod utan sitt vatten fanns det risk att de uppbyggda stenväggarna som skiljt på hamnen och schaktområdet skulle flytta på sig. Med anledning av detta utfördes noggranna mättningar innan, under tiden och slutligen efter tömning för att försäkra oss om att allt stod som det var innan. Allt detta gjordes med ett lyckat resultat.

Allt länsvatten i schakterna renas med avancerad teknik före utsläpp eftersom området är förorenat med arsenik.

Start juni 2023, preliminärt slutfört under våren 2024.

Platschef:
Claes Dahrén

Arbetsledare:
Sören Sollén