Projekt:
Sanering av tidigare brandövningsplats

- Järfälla kommun

Lakvatten från gruvan i Kedträsk sanerades. Foto: Svevia

På den gamla brandövningsplatsen fanns rester av PFOS och PFOA

Svevia fick i uppdrag att sanera området. Uppdraget omfattade bland annat schaktning och borttransportering av cirka 45 000 ton förorenade massor.

Sanering av en tidigare brandövningsplats

På fastigheten Säby 3:20 har en brandövningsplats tidigare förekommit. Brandövningsplatsen avvecklades under år 2011 och i samband med detta utfördes markundersökningar som påvisade PFOS och PFOA i mark och grundvatten samt i recipienterna Säbysjön och Igelbäcken.

Den f.d. brandövningsplatsen ligger inom detaljplanområdet Barkabystaden 3 där det bland annat kommer byggas idrottsanläggningar och bostadshus.

Svevia fick i uppdrag att sanera marken inom det förorenade området. I saneringen ingick schakt, harpning, sortering, borttransport av förorenade massor, miljökontroll samt återfyllnad av utsorterat material. Totalt kördes ca 45 000 ton förorenade massor till godkänd mottagare. Utöver förorenade massor kördes även en stor mängd skrot bort som legat nedgrävd i marken.

Fakta

Beställare
Järfälla kommun

Referens
Houman Adjamloo
08-580 285 70

Entreprenadform
Utförandeentreprenad

Kontraktssumma
16 700 000 SEK

Förorening
PFOS och PFOA

Mängd
ca. 45 000 ton

Projektorganisation
Platschef: Johnny Palmberg
Miljökontroll: Angelica Allansson

Färdigställd
Januari 2019

Sanerad mark i Bromölla blev en fotbollsplan. Foto: Serny Pernebjer

Föroreningar är oftast ett resultat av tidigare miljöfarlig verksamhet. Vi skapar nya möjligheter för platser som förtjänar ett bättre öde.

Jordtvätt är en av flera metoder för marksanering. Foto: Agneta Milton

Varje uppdrag är unikt. Vi anpassar metoderna för just de förutsättningar som finns på platsen och som projektet behöver.

Sedan början av 1900-talet hade olika industriella verksamheter bedrivits på platsen.