Omisolering av bro

- Essingeleden, Stockholm

Vägarbete på Essingeleden. Foto: Patrick Trägårdh

I entreprenaden utförs tätskiktsutbyte på Essingeledens broar vid Nyboda trafikplats.

Då Essingeleden är den mest trafikerade vägen i Sverige är tiden en mycket kritisk faktor och den största utmaningen i projektet är att få logistiken att fungera med ett minimum av störning för trafiken.

Trafikplats Nyboda – omisolering av bro

Objektet avser omisolering av viadukt 1, trafikplats Nyboda, Essingeleden, väg E4/E20 inom Stockholms län. Arbetena utfördes under juli månad 2008-2011 med etapper om cirka 3500 m².

Brons beläggning, skyddsbetong samt isolering rivs bort och konstruktionsbetongen friläggs. Därefter stålkuleblästras ytan och förses med papp, gjutasfalt samt beläggning.

År 2009 var Svevia 14 dygn snabbare än Vägverket hade föreskrivit. Detta gav förutom nöjda trafikanter ett pris som årets Drift- och Underhållsentreprenör i Stockholmsregionen.

Fakta

Kategori
Vägar och gator

Kund
Trafikverket

Plats
Essingeleden, Stockholm

Projekttid
Sommar 2009-2011

Kontraktssumma
22,5 MSEK

Entreprenadform
Utförandeentreprenad

Entreprenör
Svevia

Svevia bygger om sträckan Kristineholm - Bälinge till fyrfilig motorväg med planskilda korsningar.

Vi bygger vägar Foto Patrick Tragard

En ny väg för timmertransporter eller en uppfart till konferensanläggningen. Svevia bygger alla typer av vägar – för stora och små företag.

Svevias kontor

Kom i kontakt med ditt lokala Svevia-kontor.