Spontningsarbete på E6

- E6, Varla

Svevia utförde spontningsarbeten vid E6 Varla.

"Området har utpräglat besvärliga geotekniska förhållanden"

Spontningsarbete vid E6 Varla

I syfte att öka kapaciteten att stå emot vattenströmningar och framtida översvämningar anlade Svevia på uppdrag av Trafikverket temporär spont vid E6 utanför Varla.

Arbetet skedde med trafiken på E6 rullandes tätt intill och i besvärliga markförhållanden.

- Området har utpräglat besvärliga geotekniska förhållanden med kvicklera. Samtidigt skulle vatten omledas från en bäck med mycket varierande flöden, vilket var en utmaning, säger Johan Skalin, produktionschef.

Under arbetet var ett av körfälten på E6 avstängt och ett prioriterat mål var att minimera tiden för avstängning av trafiken. Trots ett antal tilläggsbeställningar utfördes arbetet utan att skjuta på färdigställandetiden.

- En framgångsfaktor var att material till projektet, förbereddes på intilliggande arbetsplats och plockades in just då vi behövde det. Sen hade vi också en nära kontakt mellan produktion, projektledare och projektör vilket bidrog till att snabba beslut kunde fattas och att produktionen flöt på, säger Johan Skalin.

Fakta

Kund:
Trafikverket

Plats
E6 Varla

Projekttid
Juni - September 2015

Kontraktssumma:
Ca. 10 miljoner

Utmaningar
Besvärliga markföhållanden, trafikintensiv miljö, kort tidsram

Svevias kontor

Kom i kontakt med ditt lokala Svevia-kontor.

Svevia bygger om sträckan Kristineholm - Bälinge till fyrfilig motorväg med planskilda korsningar.

Vi bygger vägar Foto Patrick Tragard

En ny väg för timmertransporter eller en uppfart till konferensanläggningen. Svevia bygger alla typer av vägar – för stora och små företag.