Förstärkning och höjning av damm

- Boden

Dammprojektet i Boden är ett riktigt lyft — i dubbel bemärkelse

Bron över Luleälven skulle höjas 1,80 meter och istället för att flytta bron till land höjdes brosektionerna upp på plats. Även dammvallen höjdes och förstärktes.

Förstärkning och höjning av damm, Boden

Dammen i Boden ligger alldeles intill ett par gamla gula stenhus som det finns så många av i militärstaden. Här har det arbetats hela vintern med att höja och förstärka både dammvallen och bron.

Jorddammarna har först schaktats ner två meter och en ny tätkärna med filter har byggts. Sedan har dammen höjts ytterligare två meter. All stödfyllning har gjorts på baksidan av dammen.

Men det var jobbet med bron, som är cirka 60 meter lång och byggd i tre sektioner, som var det speciella med dammjobbet i Boden.

- Tanken var först att vi skulle lyfta bort brodelarna till land. Men så funderade vi en vända till och kom på en annan lösning, berättar Håkan Andersson, platschef.

Kollegan Bo Wikström, som egentligen är pensionär men som brukar hoppa in och jobba när det behövs, hade kommit på ett snitsigt sätt att helt enkelt lyfta upp bron.

- Vi fick inte riva vägbanan och bygga en ny för det ingick inte i uppdraget, så att lyfta bron var både enklare, säkrare och snabbare. Problemet var bara att bron var tyngre än vi trodde. Det visade sig att ritningen från 1968 inte stämde med verkligheten. Enligt ritningen skulle varje brosektion väga 300 ton per styck men verkliga vikten var i stället 380 ton, berättar Bo Wikström.

- Så vi fick tänka om när vi skulle lyfta bron, konstaterar Håkan Andersson. Varje brosektion hissades upp var för sig och det tog en dag att göra varje lyft. Till hjälp behövdes bland annat tolv domkrafter.

- Nog skulle man kunna göra på det sättet på fler ställen, avslutar platschef Håkan Andersson och Jan-Erik Jansson, beställarombud på Vattenfall håller med.

- Jag tror allt fler entreprenadföretag kommer att nyttja den här metoden.

Kortfakta projektet
  • Höjning av fyllningsdammar 2 meter, tätkärna erosionsskydd
  • Nya dammtåförstärkningar av fyllningsdammar
  • Lyft av bef 60 m bro över utskovet, pågjutning av stöd 2,8 meter, nedsänkning av bro på pågjutna stöd
  • 60 m ny bro på bef bro över intagsdelen
  • Nya samt pågjutning av bef stödmurar
  • Mekaniska ombyggnationer av dammluckor
  • Kanalisation

Fakta

Kategori
Grundläggning och förstärkning

Projekt 
Förstärkning och höjning av damm

Kund 
Vattenfall

Plats 
Damm i Boden, Luleälven

Projekttid 
augusti 2006 - oktober 2007

Kontraktssumma 
55 miljoner kronor

Vattenkraft damm Foto Svante Örnberg

Dammar, erosionsskydd och betongkonstruktioner. Vår kunskap väger tungt för vattenkraftsindustrin.

Totalentreprenad, anslutning fjärrvärme, Svevia

Karlstad Energi har i många år anlitat Svevia som entreprenör att utföra markarbeten när vattenledningar ska dras till fjärrvärme.

Svevias kontor

Kom i kontakt med ditt lokala Svevia-kontor.