Bygga väg och bro

En ny väg för timmertransporterna eller en bro till hotellet? Svevia bygger alla typer av vägar och broar – för stora och små företag.

Svevia bygger vägar och broar Foto PAtrick Tragardh

Infrastruktur för företag på väg

Broar och vägar för stora och små företag

Vi bygger och renoverar vägar och broar åt hamnbolag, pappersbruk, hotell, kemiföretag, köpcentrum och många fler.

Helhet för bättre affärer

Vi tar helhetsansvaret när ditt företag behöver utveckla sin
infrastruktur – från konstruktion och projektering till grundläggning och färdig bro eller väg.

Vi styr upp produktiviteten

Våra specialister på trafikanordningar ser till att trafikflöden och vardagen fungerar runt arbetsplatsen. Att dina affärer rullar på och att kunder, medarbetare och leverantörer når fram.

Trafikanordning. Trafiksäkerhet för vägarbete och trafikanter. Foto: Fredrik Schlyter
Kontakta våra specialister

Kontakta oss för rådgivning eller kostnadsförslag.

Med känsla för helheten

Kan du förbättra framkomligheten inom fabriksområdet med en ny bro, bygga en betongramp i färjeläget eller öka tillgängligheten i det nya bostadsområdet med en gångbro? Svevia har allt som krävs för att få ny infrastruktur på plats.

Vägar för små och stora företag

Vi bygger vägar Foto Patrick Tragard

En ny väg för timmertransporter eller en uppfart till konferensanläggningen. Svevia bygger alla typer av vägar – för stora och små företag.

Vi tar hand om era broar

Äger ditt företag en betongbro, en ramp eller kanske en rörbro som behöver lite omvårdnad? Ta hand om din investering genom att låta Svevia ta hand om reparationen.

Exploatera med betong

Brokonstruktion FOtoa Svante Örnberg

Vi konstruerar, anlägger och gjuter stödmurar, gångbroar, tunnlar, kajer och andra betongkonstruktioner.

En bro behöver extra omvårdnad

Svevia underhåller broar. Foto Hanna Teleman

Vi underhåller brokonstruktioner och ser till att de håller längre och att du slipper onödiga reparationer. Ytterst handlar allt om säkerhet.

Lång erfarenhet av att bygga vägar

Svevia bygger om Rotebroleden

Svevia bygger om väg 267 Rotebroleden mellan trafikplatserna Rotebro och Stäket, en sträcka om cirka sex kilometer.

Ett komplext projekt i trafikintensiv miljö

Svevia rustar upp E20 Kristineholm - Bälinge

Svevia bygger om sträckan Kristineholm - Bälinge till fyrfilig motorväg med planskilda korsningar.

Provisoriska broar återanvänds

Bron är en del i projektet E4 Skönsberg i Sundsvall.