Referensprojekt, bergförstärkning

Läs mer om några av våra projekt inom bergförstärkning.

Projektet innefattade bland annat bergförstärkning, skrotning och utförande av bergbult.

Uppdraget innefattade förstärkningsåtgärder av tre bergtunnlar på Malmbanan.

Svevia utförde bergförstärkningsåtgärder för att reducera riskerna för bergras längs väg 675 vid Ulvesund, Ljungskile.

Projektet innefattade bland annat bergförstärkning, skrotning och utförande av bergbult.