Nytt torg

- Bromölla

Ombyggnaden av Ifö-torget är en del i Bromölla kommuns översyn av trafiksituationen och stadsmiljön i staden.

Nytt torg, Bromölla

Alla gamla plattor, buskar, träd och ledningar på torget togs bort och hela torget grävdes ur en halv meter.

Ny dränering, nytt avloppssystem, nya elkablar lades ned och nya fundament för lyktstolpar, flaggstänger med mera skapades.

Då ledningar var på plats, kom fyllnadsmaterialet och därefter tog all plantering vid.

Ett fyrtiotal olika sorters träd, perennrabatter och gräsytor planterades samt ett vattenspel iordningställdes.

Fakta

Kategori
Offentliga platser  

Projekt
Anläggning av torg  

Kund
Bromölla kommun  

Plats
Bromölla  

Projekttid
April - september 2006  

Kontraktssumma
ca 4 miljoner kronor  

Foto: Gekås, Ullared

Svevia förbereder markområdet när populära Gekås i Ullared byggs ut.

Svevia underhåller mark och park.

Vi sköter och anlägger grönområden, parker, idrottsplatser, lekplatser och marken runt hotell, shoppingcenter, konferensanläggningar, parkeringar och vägar. Och på vintern håller vi snön borta.

Grundläggning Svevia

Vi gör mark- och grundläggningsjobbet när huset ska byggas, vindkraftsparken ska resas eller ett helt område ska exploateras.