Constrada Lignin

Constrada Lignin är en klimatoptimerad asfalt med inblandning av lignin - en råvara från skogsindustrin.

Klimatoptimerad asfalt med
inblandning från skogen

Constrada Lignin är en klimatoptimerad asfaltmassa utvecklad av Svevia, där delar av det fossila bindemedlet (bitumen) ersätts med skogsråvaran lignin. I kombination med miljöanpassad tillverkning och hög inblandning av återvunnen asfalt minskar utsläppen av CO2 med 74 procent* jämfört med konventionell asfalt.

Constrada Lignin har samma tekniska egenskaper som motsvarande standardasfalt – det gäller allt från
deformationsresistens och hålrum till nötningsbeständighet (Prall) och vattenkänslighet (ITSR).

Det innebär att produkten passar för alla typer av tillämpningar – från lågtrafikerade gator till hårt belastade
motorvägar. Vi kan erbjuda Constrada Lignin till samtliga beläggningslager i vägkonstruktionen: AG, ABb, ABT
och ABS.

Miljöanpassad asfalt från grunden

Constrada Lignin ingår i Svevias satsning på miljöanpassad asfalt – ett erbjudande som gör landets vägar mer hållbara. Målet är att minska miljöpåverkan genom att reducera klimatavtrycket och minimera uttaget av naturresurser. Med toppmoderna asfaltverk som drivs med bio-olja och förnybar el, intensifierad produktutveckling, ökad återvinning och ett ansvarsfullt arbete i de bergtäkter där stenmaterial hämtas gör vi skillnad. Svevias mål är att uppnå klimatneutralitet till 2045.

* Beräkningar är gjorda i Trafikverkets kalkylverktyg för klimatpåverkande utsläpp – EKA (Energi och Koldioxid i Asfaltproduktion). Det är ett program som gör det möjligt att göra livscykelanalys-beräkningar för hela kedjan vid asfalttillverkning – från ingående material till färdig beläggning.

Ordlista Constrada Lignin

 • ABb
  Asfaltbetong – bindlager. Ett lager som man vanligen använder mellan bärlagret och slitlagret med funktion att ta upp och fördela last till det underliggande bärlagret.

 • ABS
  Asfaltbetong, stenrik – slitlager. Samma funktion som
  ABT men med en mer grovkornig stensammansättning
  som ger ett bättre nötningsmotstånd vilket gör den
  anpassad för högtrafikerade vägar.

 • ABT
  Asfaltbetong, tät – slitlager. Det trafikerade lagret
  i vägkonstruktionen vars funktion är att skydda underliggande
  lager från vatten, skapa en slitstark yta samt
  förse vägen med en beläggning som är säker och
  bekväm att köra på.

 • AG
  Asfaltbundet grus – bärlager. Det lager som ligger
  längst ner i vägkonstruktionen vars funktion är att
  ta upp och fördela last från trafiken.

 • Deformationsresistens
  Förmågan att uppta och fördela laster och motstå
  deformation. Ju lägre värde desto mer stabil är
  beläggningen.

 • Hålrumshalt
  Hålrum i beläggningens stenskelett som inte består
  av bitumen utan av luft. Ju lägre värde desto tätare
  beläggning.

 • ITSR, vattenkänslighet
  Ett mått på hur bra vidhäftningen är mellan sten
  och bitumen i beläggningen vid förekomst av vatten.
  Ju högre värde desto bättre vidhäftning.

 • Lignin
  Den polymer som ingår i växters cellväggar och ger
  trävirke dess styvhet och mekaniska styrka.

 • Prall
  Ett mått på hur bra beläggningen motstår nötning av dubbdäck.
  Ju lägre värde desto bättre nötningsmotstånd.

Har du frågor eller önskar mer information om våra asfaltprodukter?

Kontakta produktspecialist Mattias Andersson

mattias-k.andersson@svevia.se
070 - 589 34 20

Våra asfaltverk

Via våra asfaltverk kan vi försörja hela Sverige med asfaltsmassa. Svevias asfaltsanläggningar ligger strategiskt placerade för att vi ska kunna erbjuda dig kostnadseffektiva och säkra leveranser av asfalt.

Våra asfaltverk

Ytterligare några av våra asfaltprodukter

Oavsett om det är en garageuppfart, en mindre lokalgata eller en motorväg som ska beläggas så har vi asfalt optimerad efter era behov. Här är några av de asfaltprodukter vi erbjuder:

Constrada Densiphalt

Constrada Densiphalt är en beläggning som kombinerar de bästa egenskaperna från asfalt och betong. Beläggningen ger en bekväm och slitstark yta som lämpar sig väl för platser som är tungt trafikerade eller ytor som kommer belastas tungt, exempelvis för industrier som flygplatser, varuhuslager och parkeringshus.

Constrada TKB

Constrada TKB (Tunn kvalitetsbeläggning) är en polymermodifierad asfaltmassa speciellt framtagen av Svevia för hög slitstyrka och stabilitet.