Hållbar asfalttillverkning

Vi verkar för att främja en hållbar asfalttillverkning där vi säkerställer ansvar för människor, miljö och ekonomi.

Så arbetar vi hållbart

Hållbarhetsarbetet kan delas in i flera olika områden. Social hållbarhet, ekonomisk hållbarhet och ekologisk hållbarhet. Att tillverka nödvändiga produkter med minsta möjliga miljöpåverkan är en självklarhet. Att kunna återanvända och återvinna material är en lika stor självklarhet. Att göra detta på ett socialt- och ekonomiskt hållbart tillvägagångssätt är även det en självklarhet. Svevia arbetar fortlöpande med alla tre områden - längre ned på sidan kan du läsa mer om några av våra hållbarhetsinitiativ.

Våra finansiella rapporter

Läs och ladda hem Svevias delårsrapporter, års- och hållbarhetsredovisningar och andra finansiella rapporter.

Till Svevias finansiella rapporter

Hållbarhetsinitiativ

Inom Svevias asfalttillverkning arbetar vi ständigt för att hitta nya hållbara lösningar genom att utveckla våra produkter såväl som vår tillverkningsprocess. I dag drivs alla Svevias stationära asfaltverk med bioolja och grön el. Med toppmoderna asfaltverk, intensifierad produktutveckling, ökad återvinning och ett ansvarsfullt arbete i de bergtäkter varifrån ingående stenmaterial hämtas gör vi skillnad. Allt med syftet att minska klimatavtrycket, reducera miljöbelastningen och minimera uttaget av naturresurser. Svevias mål är att uppnå klimatneutralitet till 2045. Här hittar du några av de hållbarhetsprojekt vi genomfört.

Cirkulär asfalt

Gammal asfalt innehåller råvaror som till fullo är att betrakta som återanvändbara. Det gäller inte enbart sten utan även bindemedel i form av bitumen.

Konvertering av asfaltverk för fossilfri drift

Som ett steg i ledet att uppnå klimatneutralitet 2045 och kunna erbjuda våra kunder ett komplett utbud av miljöanpassad asfalt, så har samtliga av Svevias stationära asfaltverk konverterats till 100% fossilfri drift med bioolja.

Lignin - asfalt med lägre klimatpåverkan

Svevia har tagit fram en klimatanpassad asfalt där trädens naturliga bindemedel, lignin, ersätter en del av det oljebaserade bindemedlet.

Fler tjänster inom asfalttillverkning

Vi erbjuder ett brett utbud av asfaltprodukter anpassade efter era behov. Läs mer om vad vi kan
erbjuda inom asfalttillverkning.

Våra asfaltverk

Via våra fasta och mobila asfaltverk kan vi försörja hela Sverige med asfaltsmassa - med egenskaper anpassade efter dina behov.

Våra asfaltprodukter

Oavsett om det är en garageuppfart, en mindre lokalgata eller en motorväg som ska beläggas så har vi asfalt optimerad efter era behov.