Constrada Solid

En asfaltsmassa speciellt utvecklad för att användas som bindlager i vägar och ytor som utsätts för extra hög belastning.

Asfalt för maximerad stabilitet
i bindlagret

Constrada Solid är en asfaltsmassa som är speciellt utvecklad för att användas som bindlager i vägar och ytor som utsätts för extra hög belastning – för hamnar, logistikdepåer och vägar med mycket tung trafik. I tester på uppborrade vägprover och gyratoriskt packade provkroppar visar Constrada Solid en förbättrad stabilitet med
25–50 % jämfört med konventionellt bindlager med PMB (polymermodifierat bitumen).

Som bindlager ska Constrada Solid appliceras mellan det översta slitlagret och det bundna bärlagret. Bindlagrets
funktion är att ta upp och fördela laster och spänningar till underliggande konstruktioner – påfrestningar som uppstår till följd av tung trafik och andra typer av dynamisk och statisk belastning. Att på detta sätt binda ihop de olika skikten är extra viktigt när det är stor skillnad i storlek på den sten som ingår i respektive lager.

Både stabil och flexibel

Vid tillverkningen av Constrada Solid blandas bergmaterial med ett polymermodifierat bitumen – Styren-Butadien-Styren (SBS). Just denna polymer är ett termoplastiskt gummi som bidrar till att göra den färdiga beläggningen både stabil och flexibel. Genom att tillsätta polymerer blir asfalten mindre känslig för temperaturskillnader. Materialet ska både klara av att behålla sina tekniska egenskaper en het sommardag, och stå emot påfrestningar utan att spricka när det blir riktigt kallt.

Egenutvecklad asfalt

Constrada Solid är utvecklad i Svevias egna laboratorier. Den förbättrade stabiliteten har uppnåtts genom ett nytt
asfaltsrecept som dels innehåller förändrade proportioner mellan finmaterial och de större stenar som bygger massans stenskelett, dels egentillverkad och optimerad PMB.

Miljöanpassad från grunden

Constrada Solid ingår i Svevias satsning på miljöanpassad asfalt – ett erbjudande som gör landets vägar mer hållbara. Målet är att minska miljöpåverkan genom att reducera klimatavtrycket och minimera uttaget av naturresurser. Med toppmoderna asfaltverk som drivs med bioolja och fossilfri el gör vi skillnad, här och nu.
Vi vinner ny mark med intensifierad produktutveckling och ökad cirkulär produktion – inte minst genom återvinning av asfalt. Vi värnar också den biologiska mångfalden genom ett ansvarsfullt arbete i de bergtäkter där vi bryter ingående stenmaterial. Svevias mål är att uppnå klimatneutralitet till 2045.

Tekniska specifikationer

Deformationsresistens:
25–50 % bättre än ABb med PMB

ITSR vattenkänslighet:
< 90 %

Hålrumshalt riktvärde:
2 - 4 %

Bindemedelshalt riktvärde:
5,0 %

Ordlista

Bindemedelshalt
Andelen bitumen i asfaltmassan i viktprocent.

Deformationsresistens
Förmågan att uppta och fördela laster och stå emot deformation. Ju lägre värde desto mer stabil är beläggningen.

Gyratorisk packning
Framställning av cylindriska provkroppar till förutbestämd skrymdensitet/önskat hålrum, för fortsatt testning av dess mekaniska egenskaper/prestanda.

ITSR, vattenkänslighet
Ett mått på hur bra vidhäftningen är mellan sten och bitumen i beläggningen vid förekomst av vatten. Ju högre värde desto bättre vidhäftning.

Hålrumshalt
Hålrum i beläggningens stenskelett som inte består av bitumen utan av luft. Ju lägre värde desto tätare beläggning.

Våra asfaltverk

Via våra asfaltverk kan vi försörja hela Sverige med asfaltsmassa. Svevias asfaltsanläggningar ligger strategiskt placerade för att vi ska kunna erbjuda dig kostnadseffektiva och säkra leveranser av asfalt.

Våra asfaltverk

Ytterligare några av våra asfaltprodukter

Oavsett om det är en garageuppfart, en mindre lokalgata eller en motorväg som ska beläggas så har vi asfalt optimerad efter era behov. Här är några av de asfaltprodukter vi erbjuder:

Constrada Densiphalt

Constrada Densiphalt är en beläggning som kombinerar de bästa egenskaperna från asfalt och betong. Beläggningen ger en bekväm och slitstark yta som lämpar sig väl för platser som är tungt trafikerade eller ytor som kommer belastas tungt, exempelvis för industrier som flygplatser, varuhuslager och parkeringshus.

Constrada TKB

Constrada TKB (Tunn kvalitetsbeläggning) är en polymermodifierad asfaltmassa speciellt framtagen av Svevia för hög slitstyrka och stabilitet.