Hur gör man asfalt?

Våra asfaltprodukter tillverkas i asfaltverk, där de olika beståndsdelarna värms upp, torkas och därefter tillsätts och blandas i en särskild ordning för att sedan lastas på lastbil och transporteras till kund för utläggning.

Så tillverkas asfalt i ett asfaltverk

Asfaltmassa består av omkring 94 procent ballastmaterial – det vill säga krossat stenmaterial. Resterande del utgörs dels av bindemedlet bitumen, vilket ger asfalten dess svarta färg och av tillsatsmedel såsom vidhäftningsmedel och fiber. I asfalten återfinns också något som kallas asfaltgranulat, det vill säga krossat och sorterat material från tidigare uttjänta vägbeläggningar som frästs upp – även kallat ”returasfalt”.

Asfalt delas in i varm-, halvvarm- och kalltillverkad asfaltmassa. Vilken typ av asfalt som lämpar sig beror bland annat på vilken typ av väg som ska beläggas - kalla och halvvarma massor lämpar sig exempelvis ofta för lågtrafikerade vägar. Varma massor tillverkas vid en temperatur på 120 grader celsius och uppåt, halvvarma massor mellan 50- 120 grader och kalla massor tillverkas vid en temperatur på mellan från 0 till 50 grader.

Automatiserad tillverkning av asfalt

Asfalttillverkningen på våra asfaltverk är automatiserad och styrs från en manöverhytt, där en skärm visar receptet och en annan processhanteringen. Hela blandningsprocessen tar inte mer än en minut. Tillverkningen börjar med att stenmaterial lastas i fickor i den så kallade kalldoseringen. Från kalldoseringen matas stenmaterialet in i en torktrumma vars funktion är att torka och värma materialet. Sedan transporteras stenmaterialet i en form av hiss upp i blandartornet - till sikten. I sikten delas stenmaterialet upp efter kornstorlek och därefter sker invägning av stenmaterial, filler, bitumen och tillsatsmedel. Dessa doseras i blandaren där blandning av asfaltmassans ingående råmaterial sker. När blandningsprocessen är klar, förvaras den färdiga asfaltmassan i asfaltfickor redo för utlastning.

Asfaltrecept anpassade efter användningsområdet

För att kunna erbjuda asfalt med egenskaper bäst anpassade för varje användningsområde så varieras ingående stenmaterial, stenstorlek, bindemedel, tillsatsmedel och andel returasfalt. En villagata med sparsam trafik och en hastighetsgräns på 30 kilometer i timmen kräver en annan sorts asfalt än en tungt belastad motorväg. I våra laboratorier tas recept fram för att optimera samansättningen av ingående material anpassat för varje ändamål.

Läs mer om våra olika asfaltprodukter

Illustration, så fungerar ett asfaltverk, Svevia

Våra asfaltverk

Via våra asfaltverk kan vi försörja hela Sverige med asfaltsmassa. Svevias asfaltsanläggningar ligger strategiskt placerade för att vi ska kunna erbjuda dig kostnadseffektiva och säkra leveranser av asfalt.

Våra asfaltverk

Fler tjänster inom asfaltering

Ska du lägga ny asfalt, förstärka en grusväg eller laga en befintlig beläggning? Inom Svevia har vi byggt upp en hel industri för att möta dina behov.

Våra asfaltprodukter

Oavsett om det är en garageuppfart, en mindre lokalgata eller en motorväg som ska beläggas så har vi asfalt optimerad efter era behov.

Grus och kross

Vi har ballasten du behöver för vägbyggen, dränering, grundläggning, järnvägskonstruktioner, betong- och asfalttillverkning.