Våra asfaltprodukter

Vi erbjuder ett komplett produktsortiment av miljöanpassad asfalt. Läs mer om några av de produkter vi erbjuder.

Miljöanpassad asfalt optimerad efter era behov

Oavsett om det är en garageuppfart, en mindre lokalgata eller en motorväg som ska beläggas så har vi asfalt optimerad efter era behov. Självklart erbjuder vi konsultation för att välja rätt asfaltprodukt. Du kan samtidigt vara säker på att asfalten tillverkats med miljön i fokus. Samtliga våra asfaltsorter produceras i något av Svevias asfaltverk som alla drivs med bio-olja och grön el. Detta innebär att alla våra asfaltprodukter är miljöanpassade. Läs mer om Miljöanpassad asfalt. Pdf, 2.1 MB.

För att kartlägga miljöpåverkan hos våra asfaltprodukters hela livscykel så upprättar vi miljövarudeklarationer, så kallade EPD;er (Environmental Product Declaration). Här kan du se EPD för våra asfaltprodukter tillverkade i fasta verk. Pdf, 956.1 kB.

Utöver de standardiserade asfaltsorterna producerade utifrån gällande EN-standarder har Svevia också en egen konceptportfölj, Constrada, där vi optimerat prestandan för specifika ändamål.

Har du frågor eller önskar mer information om våra asfaltprodukter, kontakta produktspecialist Mattias Andersson, mattias-k.andersson@svevia.se.

Constrada Densiphalt

Constrada Densiphalt är en beläggning som kombinerar de bästa egenskaperna från asfalt och betong. Beläggningen ger en bekväm och slitstark yta som lämpar sig väl för platser som är tungt trafikerade eller ytor som kommer belastas tungt, exempelvis för industrier som flygplatser, varuhuslager och parkeringshus.

Constrada+

Constrada+ är en produktfamilj av asfaltsmassor som är utvecklad av Svevia och anpassad för hela vägen.

Constrada TKB

Constrada TKB (Tunn kvalitetsbeläggning) är en polymermodifierad asfaltmassa speciellt framtagen av Svevia för hög slitstyrka och stabilitet.

Har du frågor eller önskar mer information om våra asfaltprodukter?

Kontakta produktspecialist Mattias Andersson

mattias-k.andersson@svevia.se
070 - 589 34 20

Så tillverkas asfalt i ett asfaltverk

Våra asfaltprodukter tillverkas i asfaltverk, där de olika beståndsdelarna värms upp, torkas och därefter tillsätts och blandas i en särskild ordning för att sedan lastas på lastbil och transporteras till kund för utläggning.

Så tillverkas asfalt