Kväverenande växtlighet

Artikel bild

Fakta

KATEGORI

Hållbarhetsprojekt

SAMARBETSPARTNER

Internt projekt

FINANSIERING

Intern

Projekttid

2020 -

I några av täkterna i Dalsland pågår försök med särskilt kväverenande växtlighet. Under våren 2020 köptes växter in och planterades i dammarna i två olika täkter i Dalsland. Bland annat planterades Svärdslilja, Bredkaveldun, Stor igelknopp, Bladvass, Älggräs, Blomvass och Vattenpilört.

Växterna har planterats i täkternas sedimentationsdammar och glädjande nog har de klarat en första vinter.

Eftersom att dammarnas utformning (exempelvis storlek, djup, solbelysning och cirkulation) påverkar resultatet så kommer experter att anlitas i projektet för att säkerställa att dammarna fungerar väl. Även utvärdering genom vattenprov kommer att ske fortlöpande.

Projektet är än så länge i ett tidigt skede och det är i dagsläget svårt att avgöra vilken effekt arbetet haft.