Gynsamma miljöer för vilda pollinatörer

Artikel bild

Fakta

KATEGORI

Hållbarhetsprojekt

SAMARBETSPARTNER

Länsstyrelsen Gotland

FINANSIERING

Internt samt Länsstyrelsen Gotland

PROJEKTTID

2020 -

I Stånga på Gotland har Svevia en nerlagd grustäkt på egen fastighet. Här har Länsstyrelsen Gotland och Svevia ingått ett samarbetsprojekt gällande gynnsamma miljöer för vilda pollinatörer såsom fjärilar och solitära bin.

Flertalet vilda pollinatörer har blivit rödlistade, speciellt arter knutna till blottad sand. Detta har bland annat lett till ett regeringsbeslut att vilda pollinatörer skall gynnas med åtgärder och informationssatsningar.

Åtgärderna på fastigheten kommer även gynna konkurrenssvaga örter som är viktiga för fjärilar och solitära bin, såsom backtimjan, blåklocka och väddklint. Många sandlevande arter är beroende av någon form av markstörning för att bibehålla öppen sand. Området nyttjas av såväl orienterare, ridning, löpning, promenader, cykling samt förskoleverksamhet.

Svevia har upplåtit marken till Länsstyrelsen som under 2020 har avverkat en del ungtall och därefter har grävmaskiner skrapat fram öppna sandytor och skapat kullar, sk bibäddar, där bin och steklar gräver sina bon.