Eldrivna täkter

Artikel bild

Fakta

KATEGORI

Hållbarhetsprojekt

SAMARBETSPARTNER

Internt projekt

FINANSIERING

Internt och externt

RUBRIK

2019 -

Elektrifiering av Svevias bergtäkter är ett pågående projekt där målet är att framför allt krossningen ska drivas på direktverkande el. Krossarna går från att drivas med hjälp av dieselgeneratorer till el. Arbetet har börjat i Svevias största täkter och hittills har sex täkter börjat krossa på el och ytterligare två kommer att börja innan 2022.

Svevia har arbetat med en lösning där transformatorn står så nära krossningen som möjligt. Detta eftersom att det blir mer elförluster i långa lågspänningskablar än i högspänningskablar. då det blir mer förluster i långa lågspänningskablar än högspänningskablar. Konverteringen till el har förenklat det dagliga arbetat för de personer som arbetar i täkten. Dieselgeneratorer behöver inte längre tankas och underhållas. Detta leder till färre tillfällen då arbetsmaskinen behöver lämnas vilket i sin tur minskar risken för skador och olyckor. 

En annan viktig aspekt är att bullernivåerna minskar. Ännu är åtgärderna så pass nya att det är svårt att se någon tydlig effekt. En grov kalkylering är gjord som visar att CO² utsläppen minskas med ungefär 450 ton/år i en täkt som producerar 400 000 ton/år.