Häckande berguvar i bergtäkter

Artikel bild

Fakta

KATEGORI

Hållbarhet­projekt

SAMARBETSPARTNER

Ornitologiska Föreningen i Uppsala

FINANSIERING

Internt

PROJEKTTID

2020 - tillsvidare

Bergtäkternas konstruktion påminner om berguvens naturliga miljö och människorna som jobbar i dem är dessutom till nytta för berguven, som trivs bäst i en aktiv bergtäkt eftersom människorna drar till sig föda.

Berguven trivs på rasbranter men i takt med att jordbruket och sophanteringen i Sverige förändrats har fåglarnas mattillgång i form av gnagare och fåglar sinat och stammen minskat kraftigt.

Att ha fåglar i täkten innebär att vi måste jobba varsamt. Det innebär också att vi styr om arbetet mot andra områden i täkten när fåglarna häckar. Den entreprenör som får ett berguvpar i sin täkt kan också försöka påverka var berguvarna häckar, genom att sätta ut en bolåda på en plats som passar täktens verksamhet. Detta gjorde Svevia i samarbete med ornitologiska Föreningen i Uppsala, vilket visade sig vara väldigt framgångsrikt. Berguvarna häckade i en av bolådorna under 2020-2021 och häckningen resulterade i tre stycken ungar som ringmärkts. Detta var troligtvis den enda lyckade häckningen i Uppsala län under 2020-2021, vilket visar att täkten är en gynnsam biotop för berguvsparet.

Fakta: Berguvar

Berguven är starkt hotad i Sverige och idag finns bara cirka 400 par i landet. Fågeln som stannar i Sverige på vintern kan bli över 70 centimeter lång och känns igen på sin massiva kropp och huvudet med örontofsar.

En berguv kan leva upp till cirka 20 år i vilt tillstånd. Tidigare schaktades bergtäkter ofta igen efter avslutat arbete, men idag vill myndigheterna ofta hellre bevara dem, just för att de är boplatser åt bland annat berguv.