Tillsammans får vi stad och land att fungera.

Välkommen du också!

Se alla traineeplatser

Att bygga och sköta om vägar och infrastruktur är stort. Att bidra till samhällsutvecklingen är ännu större. Som trainee hos oss får du göra både och. På vägen får du möjlighet att utvecklas som chef eller specialist.

Vi är specialister på det vi gör. Och som specialister behöver vi vara bäst. Oavsett om vi gör världsunika underhållsarbeten av broar, plogar en väg i Västerbottens inland, halkbekämpar med hjälp av AI, eller lägger klimatanpassad asfalt på motorleder.

I dag är vi ett av de största väg- och anläggningsföretagen i Sverige och den ledande driftentreprenören. Men framförallt är vi ett modernt företag där varje medarbetares personliga initiativförmåga och yrkesskicklighet är avgörande för våra uppdragsgivare.

Välkommen till det lilla stora företaget

På Svevia får du det bästa av två världar. Vi kombinerar det lilla företagets gemenskap och lagkänsla med det stora företagets stabilitet. Hos oss blir du snabbt en i gänget och vi månar om att vara en arbetsplats för alla. Tillsammans bygger vi ett företag med övertygelsen om att vi måste göra vår del av jobbet för att skapa en mer hållbar värld. Målet är att Svevia ska vara i täten när det gäller säkerhet, miljöarbete, affärsetik och schyssta arbetsförhållanden.

Utvecklas med oss

Som trainee deltar du i ett skräddarsytt program som pågår under 12 månader och eftersom vi är ett rikstäckande företag kan vi erbjuder traineeplatser på flera orter över hela landet.

Vi ger dig en unik möjlighet att utveckla din affärsförståelse för helheten, ditt ledarskap samtidigt som du fördjupar dig i arbetet inom någon av våra tre divisioner – Industri, Anläggning eller Drift. Att bli trainee hos oss innebär att du bygger ett yrkesnätverk för framtiden. Via olika träffar och samarbeten knyter du starka relationer, ofta för livet.

Under programmet får du en handledare som stöd i ditt dagliga arbete.
Under traineeprogrammets får du bland annat möjlighet att:

  • Göra studiebesök i olika delar av organisationen

  • Praktisera inom de olika divisionerna

  • Delta i en ledarskapsutbildning

  • Arbeta med digitaliseringsfrågor tillsammans med vår IT-avdelning

  • Fördjupa dig i Svevias strategiska arbete inom allt från affärsutveckling och inköp till de klimatutmaningar företaget står inför

Redan från start är du anställd inom en specifik division och efter programmets slut blir denna division din bas inom Svevia. Du slussas därmed successivt in i din nya roll vilket gör att du redan efter 12 månader är redo för en ordinarie befattning som exempelvis arbetsledare, chef eller specialist.

Topprankat traineeprogram

När Karriärföretagen bad sitt ambassadörsnätverk att ranka drygt 60 traineeprogram för civilingenjörer landade Svevias överst på listan.

Läs mer på karriarforetagen.se

Sök till ett av Sveriges bästa traineeprogram

Som trainee ska du uppfylla vissa formella krav. Vid programmets start i augusti behöver du:

  • Vara nyexaminerad civil- eller högskoleingenjör (300 hp eller 180 hp) inom samhällsbyggnad/väg och vatten, maskinteknik, logistik, industriell ekonomi eller annan närliggande högskole- eller universitetsutbildning, med examen från 2021 eller senare

  • Inneha B-körkort, då vi rör oss mycket ute på vägarna

  • Behärska det svenska språket i både tal och skrift

Som person har du en förmåga att skapa goda relationer till kunder och kollegor. Du sätter dig in i nya uppgifter, formulerar tydliga mål för dig själv och ditt arbete och planerar arbetet med god framförhållning. Du är öppen för nya idéer och gillar att arbeta i en miljö som är i konstant förändring.


Här söker vi traineer

Klicka på boxarna nedan för att få mer information om våra tre divisioner och våra traineeplatser.
Här får du även lära känna några av våra tidigare traineer i sina nuvarande roller på Svevia.

Division Anläggning

Vi är entreprenörerna som bygger infrastruktur på uppdrag av stat, kommun och privata beställare. Och därför också specialister inom en rad områden: vägar, broar, bergförstärkningar, lednings- och VA-arbeten, grundläggning, marksanering, anläggning av vindkraftparker med mera.

Divsion Drift

När snön faller tungt, löven yr, gräset växer och tjälskotten blir fler sköter vi den löpande driften och underhållet av vägar, broar, parkeringar, grönytor och andra utemiljöer. Vi plogar, halkbekämpar, underhåller och lagar beläggning, samt gör vägar och arbetsplatser säkra med hjälp av våra trafikanordningar.

Division Industri

Svevias industridivision är inne i ett expansivt skede och ambitionerna är höga. Hos oss har du goda möjligheter att komma med egna initiativ, ta ansvar och bidra till att utveckla arbetet. Du blir en viktig pusselbit och har möjlighet att göra karriär som chef och specialist.