Vässa vägkänslan som trainee och ingenjör

Bli trainee hos en specialist på vägar och infrastruktur.

Tillsammans får vi stad och land att fungera. Vill du dela väg med oss?

Att bygga och sköta om vägar och infrastruktur är stort. Att bidra till samhällsutvecklingen är ännu större. Som trainee hos oss får du göra både och.

Inom Svevia är vi specialister på vägar och infrastruktur. Och som specialister förväntas vi vara bäst på det vi gör. Kraven på oss är därför höga, oavsett om vi halkbekämpar en väg i Mälardalen med hjälp av artificiell intelligens, gör ett världsunikt anläggningsarbete på Tjörnbron eller utvecklar miljöanpassad asfalt.

Topprankat traineeprogram.

När Karriärföretagen bad sitt ambassadörsnätverk att ranka drygt 60 traineeprogram för civilingenjörer landade Svevias överst på listan. Ambassadörsnätverket består av aktiva studenter på Sveriges universitet som ansvarar för studentrelationen på respektive universitet.

 

Vår nästa trainee?

Som trainee på Svevia ska du uppfylla vissa formella krav:

Du ska vara nyexaminerad civil- eller högskoleingenjör (300 hp eller 180 hp) inom väg och vatten, samhällsbyggnad, maskinteknik, logistik, industriell ekonomi eller annan närliggande utbildning med examen 2020 eller senare. Du behärskar dessutom svenska språket och har B-körkort.

Oavsett bakgrund och inriktning så brinner du för att leda och arbeta nära människor samtidigt som du har en blick för våra kunders behov och utmaningar.

Traineeprogrammets upplägg

Eftersom Svevia är ett rikstäckande företag erbjuder vi traineeplatser över stora delar av landet – från Landskrona i söder till Luleå i norr. Den geografiska matchningen görs i samband med rekryteringen. Själva programmet startar i slutet av augusti.

Redan när du söker till Svevias traineeprogram anger du vilken av våra tre divisioner du vill tillhöra: Anläggning, Industri eller Drift.

Division Anläggning

Inom Anläggning arbetar du med projekt inom väg och anläggning – från ny- och ombyggnation av vägar och broar till grundläggnings- och markarbeten för stat, kommun och privat näringsliv. När nya stadsdelar tar form finns vi ofta på plats i tidiga skeden genom att sanera förorenad mark, göra grundläggningen, bygga vägar och gräva för vatten och avlopp. Vi banar också väg för nya vind- och energiparker.

Efter traineeprogrammet kommer du i de flesta fall att jobba som arbetsledare vilket innebär att du planerar, leder och följer upp det arbete som våra yrkesarbetare och underentreprenörer utför.

Hugo Karlsson, trainee division Anläggning:
"Här får man vara med och skapa något från ritning till verklighet som blir bestående under en lång tid"

Division Industri

Blir du en del av Svevias industriverksamhet får du fördjupa dig i allt från tillverkning och utläggning av asfalt till att möta de utmaningar som finns i våra 100 berg- och grustäkter. Vi har dessutom egna laboratorier och tillverkar vår egen vägmarkeringsfärg.

Hållbarhetsarbetet ligger högt på agendan. Våra fasta asfaltverk drivs i dag med bioolja vilket gör att asfalten är miljöanpassad. Vi utvecklar också asfalt med inblandning av skogsråvaran lignin. Samtidigt arbetar vi med att elektrifiera våra bergtäkter och därmed minska vårt CO2-avtryck när det gäller krossning och tillverkning av stenmaterial.

Melina Stender, tidigare trainee, nu platschef division Industri:
"Om du gillar att arbeta produktionsnära och ha en varierande vardag så tycker jag att du ska
söka till Svevias traineeprogram"

Division Drift

Division Drift är marknadsledande i Sverige inom drift och underhåll av vägar. Framkomliga och säkra vägar är helt avgörande för att hålla Sverige rullande – att få människor att mötas och näringslivets transporter att komma fram. Som ett bevis på att vi ligger långt framme i utvecklingen vann vi häromåret ett innovationspris för vårt arbete med optimerad väghållning.

Vi arbetar dessutom med gator och torg sköter om parker och andra grönytor.

Inom Svevia är vi också specialister på trafikanordningar – att skapa trygga arbetsplatser och miljöer genom att leda om och stänga av trafik.

Louise Samuelsson, trainee division Drift:
"Det som är kul med traineeprogrammet är att man får testa allting och se vad man faktiskt gillar"

Greppa helheten

Under hela traineeprogrammet får du många tillfällen att fördjupa dig inom andra delar av Svevia och därmed få grepp om helheten.

Efter 12 av programmets 18 månader är du redo för en ordinarie befattning inom den division du har tillhört under det första året. Det kan exempelvis vara en tjänst som arbetsledare eller projektingenjör.

Under det sista halvåret är du fortfarande en del av traineernas gemenskap och deltar kontinuerligt i olika aktiviteter fram till programmets slut.


Ett traineeprogram på 18 månader

Delmoment fram till examination

Traineeprogrammets upplägg - Svevia

Under traineeprogrammets 18 månader får du möjlighet att utveckla dig som ledare, göra praktik, träna upp din innovationsförmåga och ta nästa steg i ditt affärsmannaskap. Redan efter 12 månader går du in i en ordinarie befattning.

En egen handledare och mentor

Som stöd under din utvecklingsresa får du både en handledare och en mentor – två personer som delar med sig av sina kunskaper och erfarenheter. Genom vårt dubbelriktade mentorskap får du dessutom tillfälle att bidra med egen kunskap och erfarenhet.

Att bli trainee inom Svevia innebär också att du bygger ett yrkesnätverk för framtiden. Via olika träffar och samarbeten knyter du starka relationer, ibland för livet.

Det bästa av två världar

På Svevia får du det bästa av två världar. Vi kombinerar det lilla företagets gemenskap och lagkänsla med det stora företagets stabilitet. Hos oss bidrar du till en kultur formad av engagerade och ansvarsfulla kollegor som gillar att samarbeta. Tillsammans bygger vi ett företag med insikten om att vi måste göra vår del av jobbet för att skapa en mer hållbar värld. Målet är att vara i täten när det gäller säkerhet, miljöarbete, affärsetik och schysta arbetsförhållanden. På vägen har vi roligt tillsammans, delar med oss av kunskap och drar nytta av varandras styrkor.

På Svevia ingår du i ett större sammanhang där nytänkande, digitalisering och nyfikenhet är avgörande för bolagets framgång. Som trainee får du möjlighet att göra avtryck på ledningsnivå och i de utvecklingsprojekt som är en del av programmet. Samtidigt kommer du arbeta i en mycket praktisk verklighet där konkreta resultat skapas med bland annat stora asfaltmaskiner, vassa snöplogar och tonvis med betong.

En arbetsplats för alla

Beslutsvägarna är korta, det är lätt att påverka och göra sin röst hörd. Hos oss blir du snabbt en i gänget och vi månar om att vara en arbetsplats för alla. Det är som lag vi skapar framgång. Tillsammans får vi stad och land att fungera.

Undrar du över något?

Har du frågor om traineeprogrammet är du välkommen att maila oss på trainee@svevia.se.

Ansök till Svevias traineeprogram

Ansökan har stängt för denna gång. Håll utkik på denna sida för information om när ansökan till nästa omgång av traineeprogrammet öppnar.

Relaterade sidor

Läs mer om hur det är att jobba på Svevia.

Tips och råd för dig som ska söka ett traineeprogram

Här hittar du konkreta råd och snabba tips att tänka på inför din ansökan till Svevias traineeprogram.

Karriärvägar

På Svevia erbjuder vi karriärer inom många olika verksamheter. Bland annat anläggning, drift, beläggning, marksanering och inom flera av våra affärsstödjande verksamheter.