Division Industri

Från sten till färdig väg med hållbarhet i fokus

Ansök nu

Svevias industridivision är inne i ett expansivt skede och ambitionerna är höga. Målet är att vara den ledande aktören inom beläggning i Sverige. Vi är idag drygt 500 medarbetare inom områdena tillverkning och entreprenad. Hos oss har du goda möjligheter att komma med egna initiativ, ta ansvar och bidra till att utveckla arbetet. Du blir en viktig pusselbit och har möjlighet att göra karriär som chef och specialist.

Melina Stender, tidigare trainee, nu platschef division Industri:
"Om du gillar att arbeta produktionsnära och ha en varierande vardag så tycker jag att du ska
söka till Svevias traineeprogram"


Med över 80 egna bergtäkter, egen produktion av asfalt, bitumenemulsion och termoplast har vår tillverkningsverksamhet både bredd och styrka på marknaden. I våra laboratorier gör vi materialanalyser, ser till att produkterna når upp till standarder och krav och fungerar som ett kunskapscenter för produktutveckling. Vår entreprenadverksamhet är starkt säsongsbetonad och från det att tjälen går ur marken till att den första snön faller syns våra yrkesskickliga medarbetare ute på landets vägar. De levererar fräsning, asfaltering, tankbeläggning och vägmarkering, och ser till att leveransen blir komplett. Fån sten till färdig väg.

Hållbarhetsarbetet ligger högt på agendan. Arbetet med att klimatoptimera våra produkter och tillverkningsprocesser pågår för fullt. Exempel på det är tillverkningen i våra fasta asfaltverk som numera drivs med bio-olja här utvecklar vi också asfalt med inblandning av skogsråvaran lignin. Vi minskar våra CO2-avtryck när det gäller krossning och tillverkning av stenmaterial genom att elektrifiera våra bergtäkter. Just nu är Svevias industridivision inne i ett expansivt skede och ambitionerna är höga.

Här söker vi traineer

Vi söker dig som är högskoleingenjör inom berg- och anläggning, industriell ekonomi, logistik eller väg och vatten.

En täkt är ett område där det får brytas – sprängas loss eller grävas ur – berg, morän eller grusmaterial. Att producera ballastmaterial med hög kvalitet och rätt egenskaper är en komplicerad process som sker i flera steg. När materialet väl finns på plats kan det användas i flera olika sammanhang. Exempelvis för husgrunder, vid uppbyggnad av vägar och järnvägar eller som gårdsgrus. Bergmaterial används även numera i vissa täkter för att ersätta naturgrus i betongproduktion.

Inom Ballast Öst jobbar det idag fem personer som utgår från vår etablering i Klinga Bergtäkt strax utanför Norrköping. Klinga bergtäkt är en av Svevias största bergtäkter och Ballast Öst omsätter ca 125 miljoner. I Öst har vi fyra aktiva täkter som ligger i Norrköping, Linköping, Motala och Habo. Som trainee på Ballast Öst kommer du att jobba nära verksamheten med fokus på produktion, kalkylering och KMA. I Öst har vi planer på att utöka vår verksamhet och här kommer du vara med på en spännande resa där vi kommer utveckla återvinning och masshantering.

Efter traineeprogrammet är möjligheterna för dig stora. Vi ser en väg fram för dig både i rollen som arbetsledare med plan för att bli platschef eller som specialist som entreprenadingenjör.

Vi söker dig som är högskoleingenjör inom berg- och anläggning, industriell ekonomi, logistik eller väg och vatten.

En täkt är ett område där det får brytas – sprängas loss eller grävas ur – berg, morän eller grusmaterial. Att producera ballastmaterial med hög kvalitet och rätt egenskaper är en komplicerad process som sker i flera steg. När materialet väl finns på plats kan det användas i flera olika sammanhang. Exempelvis för husgrunder, vid uppbyggnad av vägar och järnvägar eller som gårdsgrus. Bergmaterial används även numera i vissa täkter för att ersätta naturgrus i betongproduktion.

Hos oss har flera tidigare traineer börjat sin karriär och är kvar i organisationen. Väljer du att söka dig till Ballast väst kommer du vara en del av platschefsområdet Skaraborg där det är sex anställda. I detta området är vi även beroende av våra under entreprenörer eftersom vi bl.a köper in krosstjänster och de befinner sig dagligen i våra täkter, detta medför en hel del styrning och planering. I området Skaraborg har vi tre bergtäkter som finns i Karlsborg, Skara och Järpås. Vi omsätter ungefär 60 miljoner . Placeringen är flexibel i västra Götaland men du behöver vara beredd på att resa runt i området där vi har våra täkter.

Efter traineeprogrammet är målet att du ska kunna börja din resa hos oss som arbetsledare för att sedan kunna gå vidare i annan lämplig roll.

Vi söker dig som är högskoleingenjör inom maskinteknik eller industriell ekonomi, gärna med fokus på projektledning.

Svevia har fyra fabriker för tillverkning av bitumenemulsion, en bindemedelsprodukt anpassad för de flesta vägapplikationer. I fabrikerna tillverkas allt från standardprodukter för klistring av asfaltlager till specialvarianter som uppfyller olika funktionskrav. På termoplastfabriken i Linköping tillverkar vi materialet till vita termoplastiska vägmarkeringar som är den vanligaste formen av vägmarkeringar i Sverige.

Inom enheten arbetar idag 15 medarbetare, varav tre medarbetare själva är tidigare traineer. Det innebär att det finns en stor förståelse och högt engagemang för traineeprogrammet syfte och mål.

Som trainee på AC Emulsion och Termoplast är målet att du ska utvecklas till specialist inom produktion. Du kommer driva och delta i olika utvecklingsprojekt, t.ex. beställningsappar, receptutveckling, planera för etablering av nya fabriker, och delta i utvecklingen av affärssystemet Jeeves.

Ett av de första projekten du kommer få ta dig an är att rita upp flödesscheman för våra fem fabriker och utifrån dem presentera förslag på ändringar och förbättringar.

Du utgår från vårt kontor i Göteborg. Då våra fabriker är geografiskt utspridda från Umeå i norr till Hässleholm i söder innebär tjänsten resor på regelbunden basis. Resorna kommer variera i omfattning, men för att kunna utföra vissa arbetsuppgifter kan det exempelvis krävas att du arbetar på en fabrik under en hel vecka.

Efter traineeprogrammet är din tilltänkta roll Projektingenjör.

Vi söker dig som vill utvecklas till ledare eller specialist

Svevia bedriver utläggningsverksamhet i hela landet, men det som gör verksamheten i norra Sverige särskilt utmanande är den korta säsongen. Från maj månad till att den första snön faller lägger vi ut lika mycket beläggning som våra kollegor i övriga delar av landet gör på ett helt år. För att lyckas med det behöver vi vara strukturerade och skickliga på att planera vår produktion. Vi måste säkerställa att alla medarbetare är insatta och samarbetar för att nå verksamhetens mål.

Som trainee inom Utläggning Nord är målet att du ska utvecklas till chef eller specialist på väg, vi är öppna för båda vägvalen. Det viktiga är att du vill vara med och leda och utveckla vår affär. Du kommer vara behjälplig i affären från start till mål och delta i anbuds- och offertlämning, kundkontakter samt planera, utföra och följa upp produktion. Praktik ute i produktion ser vi som en självklar del i din traineeroll. En viktig uppgift blir också att utveckla en förståelse för beläggningsekonomi, och hur utläggnings projekten bidrar till lönsamma affärer för hela vår värdekedja.

Placeringsort är flexibel, men vi ser gärna en placering i Umeå eller Härnösand då vi har arbetsledning på plats där. På sikt finns goda möjligheter till andra placeringar inom något av de fyra nordligaste länen.

Då arbetschefsområdet är vidsträckt förekommer resor med övernattning.

Efter traineeprogrammet är din tilltänkta roll Platschef eller Projektingenjör. Alternativt Arbetsledare som ett första steg i en tydlig utvecklingsplan till att bli Platschef.

Lämplig utbildningsbakgrund eller högskoleingenjör eller civilingenjör med inriktning maskinteknik, industriell ekonomi, logistik, väg och vatten. Det är inget krav att du har erfarenhet av beläggning på väg, det viktigaste är att du har en nyfikenhet och vill lära dig.

Arbetsmarknadsdagar - här kan du träffa oss

Sök till ett av Sveriges bästa traineeprogram

Som trainee deltar du i ett skräddarsytt program som pågår under 12 månader där du får möjlighet att utveckla din affärsförståelse för helheten, ditt ledarskap samtidigt som du fördjupar dig i arbetet inom någon av våra tre divisioner.

Ansök nu

Fler traineeplatser på Svevia

Som trainee är du stationerad på någon av våra tre divisioner. Mer information om våra divisioner och vilka traineeplatser som erbjuds hittar du via boxarna här nedanför. Här får du även lära känna några av våra tidigare traineer i sina nuvarande roller på Svevia.

Division Anläggning

Vi är entreprenörerna som bygger infrastruktur på uppdrag av stat, kommun och privata beställare. Och därför också specialister inom en rad områden: vägar, broar, bergförstärkningar, lednings- och VA-arbeten, grundläggning, marksanering, anläggning av vindkraftparker med mera.

Divsion Drift

När snön faller tungt, löven yr, gräset växer och tjälskotten blir fler sköter vi den löpande driften och underhållet av vägar, broar, parkeringar, grönytor och andra utemiljöer. Vi plogar, halkbekämpar, underhåller och lagar beläggning, samt gör vägar och arbetsplatser säkra med hjälp av våra trafikanordningar.