Praktik i Svevia

Vill du praktisera hos den ledande driftentreprenören och ett av de största väg - och anläggningsföretagen i Sverige? Svevia erbjuder praktikplats (LIA) till dig som studerar vid Yrkeshögskola (YH), högskola och universitet.

Från teoretiska kunskaper till prakiska erfarenheter

Vi tror att när du får se och prova lär du dig bäst, vi tror även att det är viktigt att omsätta teoretiska kunskaper i praktik. Vi prioriterar därför de studenter som har praktik i sin utbildning. Genom att göra din LIA - praktikperiod hos oss får du värdefulla erfarenheter och kontakter för framtiden.

Vad är du intresserad av?

Vad du får göra som praktikant hos Svevia beror på vad du studerar, hur långt du har kommit i din utbildning och längden på praktikperioden. Vi erbjuder mestadels praktikplats i produktion och söker främst dig som vill lära känna rollen som arbetsledare, mätningstekniker eller yrkesarbetare. I vissa fall erbjuds dock praktikplatser även inom andra områden - exempelvis på Svevias inköpsavdelning.

Praktisera hos Svevia

Våra aktuella praktikplatser annonseras ut på sidan för lediga jobb.

Frågor och svar om praktik

Som Arbetsledare har du en central roll i våra projekt. Under din praktikperiod kommer du få testa på vanligt förekommande arbetsuppgifter som exempelvis att hantera beställningar av material, delta i arbetsberedningar samt miljö- och skyddsronder och medverka vid arbetsledningen av våra yrkesarbetare och underentreprenörer.

Läs mer om hur det är att arbeta som arbetsledare

Under din praktik kommer du dels befinna dig ute på något av Svevias projekt men också arbeta på kontor med hantering av data i olika digitala system. Svevias mätningstekniker sköter självständigt utsättning och inmätning, upprättar relationsunderlag, skapar maskinstyrningsdata, utför kvalitetsverifikat och mängdhantering i anläggningsprojekt och du kommer under praktiken att få vara med i delar av dessa moment.

Läs mer om hur det är att arbeta som mätningstekniker

Hos Svevia kan du bland annat praktisera som yrkesmedarbetare inom vägarbete, mark, betong, beläggning eller fastighetsskötsel. När du praktiserar som yrkesmedarbetare får du vara med ute i projekten tillsammans med handledare. Nedan beskriver vi några vanligt förekommande arbetsuppgifter:

Vägarbetare: Utför drift- och underhållsarbete enligt beställningar och krav. Använder och sköter tekniska hjälpmedel så att utfört arbete uppfyller ställda krav. Exempel på uppgifter är vägservice (vägvakt), TA-arbeten, tvättning och montering av skyltar, halk- och snöbekämpning, slåtter av dikesrenar, läggning av stödkanter, räckesarbeten, röjning och markarbeten av skiftande slag. Arbetsuppgifterna kan inkludera planering och kundkontakter samt övervakningstjänst. Läs mer om hur det är att arbeta som vägarbetare här.

Anläggare: Utför väg- och markarbeten enligt beställningar och krav. Använder och sköter tekniska hjälpmedel, ofta i samarbete med maskinförare, så att utfört arbete uppfyller ställda krav. Exempel på uppgifter är mark-, VA-arbeten, stensättning och ytskiktsarbeten.

Beläggningsarbetare: Utför beläggningsarbeten i samarbete med arbetslaget enligt givna beställningar och befintligt regelverk. Ansvarar för att fordon och teknisk utrustning sköts och är i gott skick. Hanterar material, mätutrustning och annan teknisk utrustning (t.ex. asfaltläggare, vält och klistermoped) så att produkten uppfyller kundens kvalitetskrav. Exempel på alternativa inriktningar är asfalt- och emulsionsarbete samt fräsning av asfalt och grus.

Parkarbetare: Utför park- och grönytearbeten enligt beställningar och krav. Använder och sköter tekniska hjälpmedel så att utfört arbete uppfyller ställda krav. Exempel på uppgifter är plantering av växter, trädbeskärning och gräsklippning.

Under praktiken kommer du mestadels arbete administrativt i Svevias olika system, men även fördjupningsuppdrag som upphandlingar och marknadsundersökningar kan förekomma. Under praktiken kommer du även att få möjlighet prova på att uppdatera avtalsinformation i Svevias inköpssystem, arbeta med leverantörsbedömningar, utformning av förfrågningsunderlag m.m.

Lediga jobb på Svevia

Genom tydliga prestationsmål och krävande arbetsuppgifter får du möjlighet att utvecklas och göra skillnad. Här hittar du vår aktuella jobblista.

Se alla lediga tjänster

Relaterade sidor

Läs mer om hur det är att jobba på Svevia.

Trainee och student

Hos oss får unga talanger utrymme att utvecklas och göra karriär. För dig som lockas av en utmanande vardag i en spännande miljö finns det gott om möjligheter.

Svevias traineeprogram

Svevia erbjuder ett traineeprogram på 12 månader – för dig som vill utvecklas som ingenjör och skapa samhällsnytta som ledare och specialist på väg.