Division Drift

Från halkbekämpning med AI till att sätta upp viltstängsel.

Ansök nu

När snön faller tungt, löven yr, gräset växer och tjälskotten blir fler sköter vi den löpande driften och underhållet av vägar, broar, parkeringar, grönytor och andra utemiljöer. Vi plogar, halkbekämpar, underhåller och lagar beläggning, samt gör vägar och arbetsplatser säkra med hjälp av våra trafikanordningar.

Louise Samuelsson, trainee division Drift:
"Det som är kul med traineeprogrammet är att man får testa allting och se vad man faktiskt gillar"

Division Drift är marknadsledande i att drifta och underhålla vägnätet i Sverige och divisionen bedriver även verksamhet i Norge. Vi ser till att vägar är säkra och framkomliga.

Utöver den dagliga driften ute på vägnätet, jobbar vi ständigt för att utveckla effektiviteten i vårt arbetssätt. Idag finns digitala lösningar och system som hjälper oss, men vi strävar alltid att vara i framkant i branschen.

Samtidigt jobbar vi systematiskt för att fortsätta vara en ledande aktör inom säkerhet, miljö, och sunda affärer. Svevia är ett bolag där människan står i fokus och tillsammans bidrar vi till en god arbetsmiljö.

Här söker vi traineer

Vi söker dig som har ett genuint intresse för produktion och som vill omvandla den kunskap du tar till dig under traineeprogrammet mot en roll inom digitalisering, inköp eller kalkyl. Beroende på ditt intresse samt vad verksamheten har för ett behov, efter avslutat traineeprogram, kommer du tilldelas en specialistroll som projektingenjör, inköpare eller kalkylingenjör. Du kommer då arbeta mot hela arbetschefsområdet och ingå i staben.

 • Projektingenjör
  Rollen innebär ett brett spektrum av arbetsuppgifter men ditt främsta fokus kommer att vara systemstöd för arbetsplatserna inom arbetschefsområdet. Du kommer vara delaktig i olika nätverk kring IT-system och produktionseffektivitet. En del av ditt arbete kommer även bestå av att
  delta på byggmöten.

 • Kalkylingenjör
  Tjänsten innebär att driva kalkylerna mot framgångsrika projekt. I projekten deltar du aktivt som vägvisare där du med affärsmässighet kalkylerar fram bästa priser för att utveckla verksamheten framåt. Som kalkylingenjör utför du mängdberäkningar, prissättning och beräkning av omkostnader.

 • Inköpare
  Här ansvarar du för att göra affärer/avtal och hantera leverantörsrelationer, men även att styra, följa upp och utveckla områdets inköpsarbete utifrån Svevias inköpssystem, processer och policys. Du kommer verka som ett produktionsnära verksamhetsstöd för platschefer och arbetsledare.

Du som söker bör vara nyfiken på de tre olika rollerna och vara flexibel kring vilken inriktning det blir efter avslutat traineeprogram. Då vi är måna om att hitta rätt person, så är vi relativt flexibla med din utbildningsbakgrund. Du har/kommer vid programmets start (höst 2023) ha en högskoleingenjörsexamen inom något av följande områden; byggteknik, industriell ekonomi, logistik, bygg, anläggning, maskin, teknik eller trafik.

Du har motivation och drivkraft att lära dig produktion med mål att inta en ledarroll, exempelvis som arbetsledare efter traineeprogrammets slut. Att vara arbetsledare på Svevia innebär ett aktivt deltagande i det dagliga arbetet och hela kedjan, från att hitta lösningar och räkna på offerter, till planering och ansvarig för genomförandet av projektet, samt uppföljningsansvar.

Efter en tid som arbetsledare finns det utvecklingsmöjligheter för dig som har rätt drivkraft och kompetens i den mån verksamheten har ett behov. Det skulle innebära en utveckling till platschef för en enhet inom driftaffären. Som platschef ansvarar du för ett kontrakt gentemot beställaren. Det är du som planerar, driver och följer projekten med ansvar för ekonomi-, arbetsmiljö- och kvalitetsfrågor. Du har daglig kontakt främst med kunder och leverantörer vilket ställer stora krav på samarbete och god kommunikativ förmåga. Du förväntas leda och motivera medarbetarna mot satta mål både i verksamheten och individuella utvecklingsplaner. I din roll ingår också att bevaka marknaden genom interna och externa kontakter.

Då vi är måna om att hitta rätt person, så är vi relativt flexibla med din utbildningsbakgrund. Du har/kommer att vid programmets start (höst 2023) ha en högskoleingenjörsexamen inom något av följande områden byggteknik, industriell ekonomi, bygg, anläggning, maskin, teknik eller trafik.

Du har motivation och drivkraft att lära dig produktion med mål att inta en ledarroll, exempelvis som arbetsledare efter traineeprogrammets slut. Att vara arbetsledare på Svevia innebär ett aktivt deltagande i det dagliga arbetet och hela kedjan, från att hitta lösningar och räkna på offerter, till planering och ansvarig för genomförandet av projektet, samt uppföljningsansvar.

Efter en tid som arbetsledare finns det utvecklingsmöjligheter för dig som har rätt drivkraft och kompetens i den mån verksamheten har ett behov. Det skulle innebära en utveckling till platschef för en enhet inom driftaffären. Som platschef ansvarar du för ett kontrakt gentemot beställaren. Det är du som planerar, driver och följer projekten med ansvar för ekonomi-, arbetsmiljö- och kvalitetsfrågor. Du har daglig kontakt främst med kunder och leverantörer vilket ställer stora krav på samarbete och god kommunikativ förmåga. Du förväntas leda och motivera medarbetarna mot satta mål både i verksamheten och individuella utvecklingsplaner. I din roll ingår också att bevaka marknaden genom interna och externa kontakter.

Då vi är måna om att hitta rätt person, så är vi relativt flexibla med din utbildningsbakgrund. Du har/kommer att vid programmets start (höst 2023) ha en högskoleingenjörsexamen inom något av följande områden byggteknik, industriell ekonomi, bygg, anläggning, maskin, teknik eller trafik.

Du har motivation och drivkraft att lära dig produktion med mål att inta en ledarroll, exempelvis som arbetsledare efter traineeprogrammets slut. Att vara arbetsledare på Svevia innebär ett aktivt deltagande i det dagliga arbetet och hela kedjan, från att hitta lösningar och räkna på offerter, till planering och ansvarig för genomförandet av projektet, samt uppföljningsansvar.

Efter en tid som arbetsledare finns det utvecklingsmöjligheter för dig som har rätt drivkraft och kompetens i den mån verksamheten har ett behov. Det skulle innebära en utveckling till platschef för en enhet inom driftaffären. Som platschef ansvarar du för ett kontrakt gentemot beställaren. Det är du som planerar, driver och följer projekten med ansvar för ekonomi-, arbetsmiljö- och kvalitetsfrågor. Du har daglig kontakt främst med kunder och leverantörer vilket ställer stora krav på samarbete och god kommunikativ förmåga. Du förväntas leda och motivera medarbetarna mot satta mål både i verksamheten och individuella utvecklingsplaner. I din roll ingår också att bevaka marknaden genom interna och externa kontakter.

Då vi är måna om att hitta rätt person, så är vi relativt flexibla med din utbildningsbakgrund. Du har/kommer att vid programmets start (höst 2023) ha en högskoleingenjörsexamen inom något av följande områden byggteknik, industriell ekonomi, bygg, anläggning, maskin, teknik eller trafik.

Arbetsmarknadsdagar - här kan du träffa oss

Sök till ett av Sveriges bästa traineeprogram

Som trainee deltar du i ett skräddarsytt program som pågår under 12 månader där du får möjlighet att utveckla din affärsförståelse för helheten, ditt ledarskap samtidigt som du fördjupar dig i arbetet inom någon av våra tre divisioner.

Ansök nu

Fler traineeplatser på Svevia

Som trainee är du stationerad på någon av våra tre divisioner. Mer information om våra divisioner och vilka traineeplatser som erbjuds hittar du via boxarna här nedanför. Här får du även lära känna några av våra tidigare traineer i sina nuvarande roller på Svevia.

Division Anläggning

Vi är entreprenörerna som bygger infrastruktur på uppdrag av stat, kommun och privata beställare. Och därför också specialister inom en rad områden: vägar, broar, bergförstärkningar, lednings- och VA-arbeten, grundläggning, marksanering, anläggning av vindkraftparker med mera.

Division Industri

Svevias industridivision är inne i ett expansivt skede och ambitionerna är höga. Hos oss har du goda möjligheter att komma med egna initiativ, ta ansvar och bidra till att utveckla arbetet. Du blir en viktig pusselbit och har möjlighet att göra karriär som chef och specialist.