Platschef

Som platschef har du en nyckelroll i Svevias projekt. Du arbetar produktionsnära och är med i alla led - från uppstart av projekt till färdigställande.

Jobba som platschef - arbetsbeskrivning

Som platschef arbetar du produktionsnära och leder arbetet ute på något av Svevias 1900 pågående projekt inom någon av Svevias tre divisioner - anläggning, beläggning eller drift. Du erbjuds en varierande arbetsvardag där det ställs höga krav på personligt ansvarstagande och god planeringsförmåga.

I ditt jobb som platschef ser du bland annat till så att projektet följer riktlinjer och krav, arbetar med resultat, mål och prognoser samt har personalansvar.

Samarbete är ett av ledorden i ditt jobb som platschef. Det är du som platschef som leder och driver samarbetet såväl inom den egna arbetsgruppen som med underentreprenörer, kunden och andra aktörer.

Arbetsuppgifterna som platschef kan vara väldigt varierande - beroende på om du arbetar inom bygg och anläggning, med drift och underhåll av landets vägar eller inom Svevias beläggningsverksamhet. Den gemensamma nämnaren är dock att du alltid har en nyckelroll i våra projekt - det är du som platschef som leder och styr arbetet, från start till mål.

Exempel på arbetsuppgifter som platschef:

  • Dialog med kunder, leverantörer och underentreprenörer
  • Uppföljning och rapportering av ekonomiska resultat
  • Aktivt arbete för en inkluderande arbetsmiljö med högt säkerhetsfokus
  • Utveckla, stödja och motivera medarbetare
  • Bevaka marknad och affärsmöjligheter

Vad krävs för att jobba som platschef på Svevia?

Vad som krävs för att jobba som platschef kan skilja sig åt, beroende på typ av projekt och var inom Svevia du är stationerad. Önskvärda erfarenheter är dock att du tidigare haft någon form av chefs- eller ledarroll alternativt att du innehaft en roll som exempelvis entreprenadingenjör eller projektingenjör där du arbetat nära platschefen. Ofta är det också önskvärt om du har tidigare branscherfarenhet.

Specifik information om vad som krävs för att arbeta som platschef hittar du under rollbeskrivningen i våra utannonserade tjänster. Alla lediga tjänster hos Svevia hittar du här.

Möt Emma Hörnfeldt, platschef på Svevia

Lediga jobb på Svevia

Genom tydliga prestationsmål och krävande arbetsuppgifter får du möjlighet att utvecklas och göra skillnad. Här hittar du vår aktuella jobblista.

Se alla lediga tjänster

Relaterade sidor

Läs mer om hur det är att jobba på Svevia.

Trainee och student

Hos oss får unga talanger utrymme att utvecklas och göra karriär. För dig som lockas av en utmanande vardag i en spännande miljö finns det gott om möjligheter.

Dina möjligheter

Vi erbjuder dig en utmanande vardag. Med tydliga prestationsmål och krävande arbetsuppgifter får du utrymme att vässa din spetskompetens och göra skillnad.