Konvertering av asfaltverk för fossilfri drift

Artikel bild

Fakta

KATEGORI

Hållbarhets­projekt, asfalttillverkning

SAMARBETSPARTNER

Internt

FINANSIERING

Huvudsakligen internt

PROJEKTTID

2018 - 2020

Som ett steg i ledet att uppnå klimatneutralitet 2045 och kunna erbjuda våra kunder ett komplett utbud av miljöanpassad asfalt, så har samtliga av Svevias stationära asfaltverk konverterats till 100% fossilfri drift med bioolja.

Sedan sommaren 2018 är samtliga av Svevias stationära asfaltverk konverterade till fossilfri förbränning och drivs med 100% fossilfritt bränsle. Efter konverteringarna så drivs tillverkningen enbart med bioolja, vilket ger en 95% minskning av CO2-utsläpp jämför med konventionell tillverkning. Biobränslet som används, tallbecksolja, är en restprodukt i form av tallolja från skogsindustrin.

För att konvertera asfaltverken till drift med fossilfritt bränsle krävs ombyggnation av varje asfaltverk. Ombyggnationen omfattar utbyte av brännare och rör samt en separat bränsletank, alla sådana i rostfritt material. Denna konvertering har inneburit en investering på nästan 3,5 miljoner kronor för varje asfaltverk.

Genom denna konvertering levererar vi ett komplett utbud av miljöanpassade asfaltprodukter för alla typer av beläggningsarbeten. Vidare är detta en del i Svevias arbete mot att uppnå klimatneutralitet 2045.

Fossilfri drift i nya asfaltverk - en självklarhet

Sedan detta projekt inleddes 2018 har vi investerat i fyra nya asfaltverk, för vilka denna anpassning till fossilfri drift varit en självklarhet från start. Våra asfaltverk tillverkar idag omkring 700 000 ton varje år, det motsvarar ca. 80% av vår totala tillverkning. Framöver ser vi även att konvertering av våra asfaltverk i norr kommer bli aktuellt för att klimatoptimera den hållbara utvecklingen av vår bransch.