Asfalt med lägre klimatpåverkan

Klimatsmart asfalt med Lignin, Svevia

Fakta

KATEGORI

Innovation och Utveckling

OM PROJEKTET

Klimatanpassad asfalt där bindemedlet bitumen ersätts med lignin

PROJEKTTID

2020 -

Svevia har tagit fram en klimatanpassad asfalt där trädens naturliga bindemedel, lignin, ersätter en del av det oljebaserade bindemedlet.

På uppdrag av Trafikverket utförde Svevia 2020 ett beläggningsarbete på väg 224 mellan Sandbrink och Gnesta. På ett par hundra meter av den totalt 15 kilometer långa sträckan testades en klimatanpassad asfalt, där bitumen ersätts med lignin.

– Asfalt består av sten och bitumen, som är en produkt som framställs av råolja. Kan vi hitta något som kan ersätta bitumen som bindemedel i asfaltmassan skulle vår negativa klimatpåverkan kunna sänkas dramatiskt, säger Mattias Andersson som är produktspecialist inom asfalt på Svevia.

1 200 ton klimatanpassad asfalt i Håbo

Försöket som utfördes 2020 föll väl ut. Under 2022 asfalterar Svevia en sträcka på 1,7 kilometer i Habo - den längsta sträckan hittills i Sverige som asfalteras med en klimatanpassad asfalt med inblandning av lignin. Valet av asfalt gör att CO2 utsläppet minskas med 74% jämfört med konventionell asfalttillverkning.

– Men det är inte bara inblandningen av lignin som ger asfalten dess låga CO2-avtryck. Asfaltmassan tillverkas i Svevias asfaltverk på Arlanda som helt drivs av bio-olja och med grön el. Dessutom består asfaltmassan av en hög andel återvunnen asfalt, så kallad returasfalt, säger Mattias Andersson

Flera olika teststräckor med lignin har lagts i Sverige under de senaste åren. Men ingen har tidigare lagt en sammanhängande sträcka på 1,7 kilometer, något som kräver en mer storskalig produktion. Totalt producerar Svevia närmare 1 200 ton asfaltmassa med lignin för uppdraget i Håbo.

Förutom miljövinsterna vid själva tillverkningsprocessen så visar tester att även prestandan blir bättre med den nya klimatanpassade asfalten.

– Den höga prestandan är i sig en miljövinst då vi tror att den faktiskt kan komma att bättre stå emot slitaget av trafik och väder säger Mattias Andersson.

Svevia har under många år drivit ett långsiktigt och målmedvetet arbete med att sänka utsläppen av CO2 vid tillverkningen av asfalt och att ta fram asfaltprodukter med så lågt klimatavtryck som möjligt. Svevias målsättning för hela bolaget är att ha en klimatneutral värdekedja till år 2045.

För ytterligare information:

Mattias Andersson, produktspecialist på asfalt, division Industri, 070-589 34 20, mattias-k.andersson@svevia.se

Fakta: Vad är Lignin?

Lignin kommer från skogsindustrin och är en polymer som ingår i växters cellväggar och som ger virket dess styvhet och mekaniska styrka. Egenskaperna gör att lignin kan ersätta en del av det oljebaserade bindemedel som finns i asfalt, bitumen.