Svevia fokuserar på ökat återbruk av returasfalt

Artikel bild

Fakta

KATEGORI

Hållbarhetsprojekt, asfalttillverkning

SAMARBETSPARTNER

Internt projekt

FINANSIERING

Internt

PROJEKTTID

Tillsvidare

Gammal asfalt innehåller råvaror som till fullo är att betrakta som återanvändbara. Det gäller inte enbart sten utan även bindemedel i form av bitumen.

Utifrån detta har Svevia valt att fokusera på en ökning av återbrukad asfalt i tillverkningen av ny asfaltmassa. Detta som ett kliv i resan på vägen mot klimatneutralitet.