Våra mottagnings­anläggningar

Om du gräver där du står och schaktmassorna är förorenade – ja, då står vi beredda att ta hand om avfallet på någon av våra sex mottagningsanläggningar.

Sex mottagnings­anläggningar - från norr till syd

Svevias mottagningsanläggningar för förorenat avfall

Svevia har sex mottagningsanläggningar där vi har tillstånd att ta emot många olika typer av restprodukter för behandling och återvinning. Exempel på sådana restprodukter är förorenade schaktmassor, jord från saneringsuppdrag, sandningssand, betong, asfalt, tvättränneslam och annat farligt avfall.

Ibland kan massor som misstänks vara förorenade snabbt behöva grävas bort och köras iväg från ett projekt. Svevia har möjlighet att på de flesta anläggningar ta emot massor som inte är klassificerade för mellanlagring och provtagning.

Svevia tar över ansvaret för att de förorenade massor som tas emot på anläggningen hanteras på ett miljöriktigt sätt. Inkommande avfall vägs in och journalförs för spårbarhet. Vi provtar och klassificerar de massor som tas emot på anläggningen. Farligt avfall rapporteras till Naturvårdsverket.

Våra specialister sorterar och renar för att så mycket som möjligt av materialet kan återanvändas i nya projekt. Så bli en del av ett större kretslopp och börja jordcirkulera tillsammans med oss på Svevia.

Kontakta någon av våra mottagningsanläggningar, så får du veta mer om vad vi kan erbjuda på respektive anläggning.

Avfalls­karakterisering

Här fyller du i grundläggande karaktärisering av det avfall som ska lämnas på någon av våra sex mottagningsanläggningar.

Här hittar du våra mottagnings­anläggningar

Om Piteå mottagningsanläggning

Svevias anläggning ligger bredvid Pirevas återvinningscentral på Bredviksberget i Öjebyn.

På anläggningen i Piteå har vi ett omfattande tillstånd som gör det möjligt att ta emot många typer av massor, bland annat:

 • Icke farligt och farligt avfall
 • Förorenade jordmassor
 • Muddermassor
 • Oklassade massor
 • Betong
 • Asfalt
 • Sandningssand

Om Umeå mottagningsanläggning

Vår anläggning ligger på Dåva företagspark, som är belägen cirka en mil nordost om Umeå vid E4.

Anläggningen i Umeå har ett omfattande tillstånd som gör det möjligt att ta emot många typer av massor, bland annat:

 • Icke farligt och farligt avfall
 • Förorenade jordmassor
 • Muddermassor
 • Oklassade massor
 • Betong
 • Asfalt
 • Sandningssand
 • Tvättränneslam

Om Bollnäs mottagningsanläggning

Vår anläggning ligger bredvid Borabs avfallsanläggning Sävstaås.

Anläggningen i Bollnäs har ett omfattande tillstånd som gör det möjligt att ta emot många typer av massor, bland annat:

 • Icke farligt och farligt avfall
 • Förorenade jordmassor
 • Muddermassor
 • Oklassade massor
 • Betong
 • Asfalt
 • Sandningssand

Om Uppsala mottagningsanläggning

Svevias mottagningsanläggning ligger 20 km från Uppsala centrum, i anslutning till vår befintliga krossanläggning och deponi. Om du inte vill åka hem med tomt lastbilsflak kan du alltid fylla på med nytt bergmaterial – ett stenkast bort.

Vi tar emot förorenade schaktmassor med föroreningsgrad icke farligt avfall.

Om Ljungby mottagningsanläggning

Vår anläggning ligger bredvid Bredemads avfallsanläggning i Ljungby.

Anläggningen i Ljungby har ett omfattande tillstånd som gör det möjligt att ta emot många typer av massor, bland annat:

 • Icke farligt och farligt avfall
 • Förorenade jordmassor
 • Muddermassor
 • Oklassade massor
 • Betong
 • Asfalt

Om Ystad mottagningsanläggning

Vår anläggning ligger bredvid Sysavs avfallsanläggning på Hedeskoga.

Anläggningen har ett omfattande tillstånd. Mellanlagring och behandling av förorenade massor, bland annat:

 • Icke farligt och farligt avfall
 • Förorenade jordmassor
 • Muddermassor
 • Oklassade massor
 • Betong
 • Asfalt
 • Sandningssand

Pågående och avslutade projekt

En uppröjd och rengjord plats, är en bra grund att bygga på. Här hittar du några av de saneringsprojekt vi jobbar med just nu eller som vi har färdigställt.

Schaktsanering av tidigare impregneringsplats i Räppe, Växjö, 2023-2024

På uppdrag av Trafikverket utförs en schaktsanering av en fd impregneringsplats i Räppe, Växjö.

Sanering av före detta deponi i Uppsala 2023 & 2024

Marksanering av Librobäck utförs på uppdrag av Uppsala kommun utvecklingsfastigheter AB. Från omkring 1940-talet fram till år 2001 bedrevs sågverksamhet och trävaruhandel inom fastigheten.

Sanering av tidigare impregneringsanläggning i Askersund

Svevia har under åren 2021 och 2022 utfört en sanering av cirka 10 000 ton massor förorenade med arsenik och PAH samt muddring av cirka 25 000 m³ muddermassor. I projektet spontades cirka 105 meter slagen spont från pråm.

Fler tjänster inom sanering av mark och vatten

På Svevia vet vi hur man sanerar mark och vatten från gifter och föroreningar. Vi kan hjälpa till med hela kedjan från utredning och provtagning till urschaktning, mottagning, behandling och återställning.

Våra mottagningsanläggningar

Om du gräver där du står och schaktmassorna är förorenade – ja, då står vi beredda att ta hand om avfallet på någon av våra sex mottagningsanläggningar.

Mobil utrustning

Svevia har många lösningar att erbjuda gällande mobil utrustning för behandling av jord och vatten.