Piteå mottagnings­anläggning

Välkommen till vår mottagningsanläggning i Piteå. Här tar vi emot såväl farligt som icke farligt avfall.

Besöksadress

Bonäsvägen 225
943 31 Öjebyn

Öppettider

Måndag – fredag: 07.00 - 15.45
Lördag – söndag: Stängt

Vi tar emot dina förorenade
schaktmassor i Piteå

När du gräver, schaktar eller fräser i mark som är förorenad – ja, då står vi beredda att ta hand om både jord och byggavfall i vår mottagningsanläggning i Piteå. Den ligger i direkt anslutning till Bredviksbergets återvinningscentral.

Inom Svevia erbjuder vi både kunskap och de resurser som krävs för att du ska kunna hantera alla typer av förorenade massor på bästa sätt – såväl farligt (FA) som icke farligt avfall (IFA). Våra specialister analyserar, sorterar och renar massorna med målet att så stor del som möjligt av materialet kan återanvändas i nya projekt.

Förutom att du kan lämna dina schaktmassor, hjälper vi dig med allt från provtagning till rådgivning om exempelvis specifika föroreningar och saneringstekniker. Vi kan också rensa bort betungande pappersarbete – den administration som krävs vid hantering av farligt avfall: karaktärisering av massor, framtagande av tranportdokument, mottagningsintyg och registrering hos Naturvårdsverket.

Svevias mottagningsanläggning ligger i direkt anslutning till Bredviksbergets avfallsanläggning och återvinningscentral, cirka 10 km från Piteå centrum.

Exempel på vad vad vi tar emot vid mottagningsanläggningen:

  • Icke farligt och farligt avfall
  • Förorenade jordmassor
  • Muddermassor
  • Oklassade massor
  • Betong
  • Asfalt
  • Sandningssand

Avfallskarakterisering

Här fyller du i grundläggande karaktärisering av det avfall som ska lämnas på någon av våra sex mottagningsanläggningar.