Så fungerar en jordtvätt

Med Svevias mobila jordtvätt kan vi effektivt sanera förorenad jord. Tvättens olika delar är placerade i containrar som enkelt flyttas med hjälp av lastbilar - därmed blir saneringsarbetet effektivt och etableringskostnaden låg.

Sanering av förorenad jord med mobil jordtvätt

Med Svevias mobila jordtvätt sparar du både på ekonomin och miljön. Den mobila jordtvätten är specialbyggd för att kunna etableras snabbt. Etableringskostnaden blir låg och behandlingen kan komma igång snabbt. Läs mer om hur den mobila jordtvätten fungerar:

1. Den förorenade jorden grävs upp av en grävmaskin och placeras i en hög.

2. En hjullastare hämtar jorden och lägger den i tvättens matarficka.

3. Jorden matas in i en tank där den blandas med vatten. Därefter utsätts den för högt tryck som gör att föroreningar skrubbas bort och hamnar i vattnet.

4. Jorden delas upp i två fraktioner, en grov och en fin. Vattnet från den grova fraktionen sållas bort via ett avvattningsdäck. Den rena jorden matas ut och läggs i en hög. Efter kontroll används den för återfyllning.

5. Vattnet från avvattningsdäcket och de fina partiklarna pumpas till separatorn. Efter att ett kemiskt ämne tillsatts klumpar små partiklar och en del föroreningar ihop sig och faller ner till botten. Det som blir kvar efter att vattnet separerats kan behandlas ytterligare eller köras på deponi.

6–7. Vattnet renas via olika filter.

8. Vattnet samlas i en vattentank. Vattnet pumpas vid behov tillbaka in i systemet.

9. Elcontainer. Härifrån styrs arbetet.

Så fungerar en jordtvätt, Svevia

Kontakt

Kontakta oss för rådgivning och åtgärdsförslag. Här hittar du ytterligare kontaktuppgifter till våra specialister och mottagningsanläggningar.

Marie Eriksson

Arbetschef

Pågående och avslutade projekt

En uppröjd och rengjord plats, är en bra grund att bygga på. Här hittar du några av de saneringsprojekt vi jobbar med just nu eller som vi har färdigställt.

Schaktsanering av tidigare impregneringsplats i Räppe, Växjö, 2023-2024

På uppdrag av Trafikverket utförs en schaktsanering av en fd impregneringsplats i Räppe, Växjö.

Sanering av före detta deponi i Uppsala 2023 & 2024

Marksanering av Librobäck utförs på uppdrag av Uppsala kommun utvecklingsfastigheter AB. Från omkring 1940-talet fram till år 2001 bedrevs sågverksamhet och trävaruhandel inom fastigheten.

Sanering av tidigare impregneringsanläggning i Askersund

Svevia har under åren 2021 och 2022 utfört en sanering av cirka 10 000 ton massor förorenade med arsenik och PAH samt muddring av cirka 25 000 m³ muddermassor. I projektet spontades cirka 105 meter slagen spont från pråm.

Fler tjänster inom sanering av mark och vatten

Läs mer om vad vi kan erbjuda inom sanering av mark och vatten

Saneringsentreprenader

Svevia är specialister på sanering av förorenad mark. Vi utför saneringsentreprenader i varierande omfattning, allt från de mindre projekten till de allra största.

Miljöprovtagning

Vi har lång erfarenhet från komplexa saneringsuppdrag, besitter hög kompetens och har rätt utrustning för att ta hand om helheten, från inventering, markundersökning och miljöprovtagning till att ta hand om saneringsuppdraget.