Jordtvätt -
så funkar den

Den mobila jordtvätten är specialbyggd för att kunna etableras snabbt. Tvättens olika delar är placerade i containrar som enkelt flyttas med hjälp av lastbilar. Etableringskostnaden blir låg och behandlingen kan komma igång snabbt.

Med vår mobila jordtvätt sparar du både på ekonomi och miljö

Den mobila jordtvätten är specialbyggd för att kunna etableras snabbt. Tvättens olika delar är placerade i containrar som enkelt flyttas med hjälp av lastbilar. Etableringskostnaden blir låg och behandlingen kan komma igång snabbt.

Mobil jordtvätt

1. Den förorenade jorden grävs upp av en grävmaskin och placeras i en hög.

2. En hjullastare hämtar jorden och lägger den i tvättens matarficka.

3. Jorden matas in i en tank där den blandas med vatten. Därefter utsätts den för högt tryck som gör att föroreningar skrubbas bort och hamnar i vattnet.

4. Jorden delas upp i två fraktioner, en grov och en fin. Vattnet från den grova fraktionen sållas bort via ett avvattningsdäck. Den rena jorden matas ut och läggs i en hög. Efter kontroll används den för återfyllning.

5. Vattnet från avvattningsdäcket och de fina partiklarna pumpas till separatorn. Efter att ett kemiskt ämne tillsatts klumpar små partiklar och en del föroreningar ihop sig och faller ner till botten. Det som blir kvar efter att vattnet separerats kan behandlas ytterligare eller köras på deponi.

6–7. Vattnet renas via olika filter.

8. Vattnet samlas i en vattentank. Vattnet pumpas vid behov tillbaka in i systemet.

9. Elcontainer. Härifrån styrs arbetet.
Vi erbjuder

 • Miljöhistorisk inventering
 • Markundersökning
 • Åtgärdsutredning
 • Myndighetskontakter
 • Åtgärdsförslag
 • Miljökontroller, provtagning, lab- och fältanalys, klassning av material
 • Dokumentation och rapportering
 • Arbetsledning i förorenade områden
 • Kompetens för selektiv schakt
 • Logistik och transport
 • Mottagningsanläggningar för förorenade massor
Mobil utrustning
 • Jordtvätt och biologisk behandling
 • Vattenrening och avvattning
 • Analys av PID och XRF
Vi kan också
 • Förstärkning, spontning
 • Återställa ytor
 • Asfaltering
 • Plantering
Produktblad
Svevias toppmoderna mobila jordtvätt

Så fungerar vår mobila jordtvätt

Sanering av mark på Frösön som blivit förorenade av flygbränsle. Foto: Patrick Trägårdh

Biologisk sanering

Spill av flygbränsle förorenade området. Genom att tillföra naturliga jordbakterier direkt i marken, kan jorden biologiskt renas från föroreningar.

Svevia har nio anläggningar runt om i Sverige som tar emot och återvinner förorenade massor. Foto: Patrick Trägårdh

Mottagning av massor

Svevia tar emot och efterbehandlar massor på nio anläggningar i Sverige.

PAH och cyanider

PAH och cyanider hittades i marken kring gamla gasverket i Kristianstad. Hela 54 000 ton förorenade massor måste nu schaktas upp och fraktas bort för att marken ska bli användbar igen.

Vill du göra en offertförfrågan? Klicka här för att kontakta oss!